Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Det talas om arbetskraftsbrist i både Sverige och i Europa. I Sverige pekar SKL på att det behövs en halv miljon fler anställda inom offentlig sektor. Men hur krisartat är det egentligen?

Enligt FN:s arbetsmarknadsorgan ILO är arbetskraftsbristen drygt 12 procent i Sverige, en betydligt lägre siffra än många andra länder. 

Arbetet Global tittade igenom ILO:s statistik över arbetskraftsbrist för åren 2017 och 2018 och hittade att dessa länder är i störst behov av arbetskraft. (Vi valde två år för att vissa länder fortfarande inte tillhandahåller siffror för 2018.)

Mest arbetskraftsbrist i procent

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.

Minst arbetskraftsbrist i procent

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.