I prognosen skruvas framtidsutsikterna för 200 yrkesgrupper upp, varav de flesta kräver en yrkesutbildning på gymnasie- eller högskolenivå.

– Vi ser fortfarande en utbredd brist på utbildad arbetskraft, med en brist inom tre av fyra yrken, så jobbmöjligheterna är goda inom dessa, säger Olle Ahlberg, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Bristen gäller både på ett års och fem års sikt. Framförallt är det inom hälso- och sjukvård, pedagogiska yrken, it och naturvetenskapliga yrken som det finns en brist.

– Det är i stort sett samma yrken som vi har sett över tid, där bristen både har ökat och bestått. Det är inom offentliga sektorn och it som bristen är utbredd.

– Olika läraryrken, sjuksköterskor och civilingenjörer har legat stabilt på den här listan länge, säger Olle Ahlberg.

Bland yrken som inte kräver högskoleutbildning märks bland annat lokförare, golvläggare och betongarbetare.

– Vill man ha ett jobb tycker jag att man framförallt ska man läsa på och titta på de här prognoserna, så att man gör ett medvetet val. Det viktigaste är att man går ut gymnasiet och har en utbildning.

Och vi ser framförallt att om man har en yrkesinriktad gymnasieutbildning så är jobbmöjligheterna goda, säger Olle Ahlberg.

Svårast att hitta jobb har de med kort utbildning som till exempel receptionister, butikssäljare och vaktmästare.

– Det är fortsatt hög konkurrens för jobb inom kultur, media och design. Sedan ser vi även en ökad konkurrens inom yrken där den tekniska utvecklingen har påverkat och där det automatiserats, som kassapersonal och inom den fysiska butikshandeln.

Fakta: Bristyrken

Yrken högskolenivå med störst brist på arbetskraft om ett år:

Arbetsterapeuter

Barnmorskor

Biomedicinska analytiker

Civilingenjörsyrken

Fritidspedagoger

Fysioterapeuter (sjukgymnast)

Förskollärare

Grundutbildade sjuksköterskor

Ingenjörer och tekniker

Läkare

Läraryrken

Mjukvaru- och systemutvecklare

Poliser

Psykologer

Specialistsjuksköterskor

Speciallärare och specialpedagoger

Systemanalytiker och IT-arkitekter

Systemtestare och testledare

Tandläkare

Tandhygienister, tandtekniker och ortopedingenjörer

Yrken övriga utbildningsnivåer med störst brist på arbetskraft om ett år:

Anläggningsmaskinförare och anläggningsarbetare

Betongarbetare

Buss-, spårvagns- och lastbilsförare

Byggnads- och ventilationsplåtslagare

Elektrikeryrken

Golvläggare

Hovmästare och servitörer

Kockar och kallskänkor

Kyl- och värmepumpstekniker

Lokförare

Maskinställare och maskinoperatörer inom metallarbete

Medicinska sekreterare och vårdadministratörer

Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer

Murare

Slaktare och styckare

Svetsare och gasskärare

Tunnplåtslagare

Underhållsmekaniker och maskinreparatörer

Undersköterskor

VVS-montörer

Källa: Arbetsförmedlingen