I fjol på Almedalsveckan kom C-ledaren Annie Lööf med förslaget om ”En svensk nystart”, ett intensivår för nyanlända med intensiv yrkessvenska, praktik inom bristyrken och samhällsorientering.

Förslaget återfinns i januariavtalet, fyrpartiöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. 

Nu ger regeringen Arbetsförmedlingen i uppdrag att komma med förslag inför införandet av ett sådant intensivår.

– Det går allt snabbare för nyanlända att hitta ett arbete, nu höjer vi ambitionsnivån ytterligare. Språk och arbete är vägen in i samhället, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), i ett pressmeddelande. 

Intensivåret ska innehålla en kombination av språk, studier och yrkesnära insatser, som till exempel mentorskap.

Målet är att de som deltar ska få jobb inom ett år.

Almedalen 2018

Annie Lööf vill ha intensivår för 50 000 nyanlända

Politik

Deltagarna ska vara de som är särskilt motiverade, eller som regeringen skriver: ”Både individens egen motivation och förutsättningar att slutföra intensivåret bör vara avgörande för vilka som bedöms lämpliga att delta i intensivåret.”

Almega välkomnar att intensivåret snabbutreds. Arbetsgivarorganisationen anser att etableringsinsatserna till nyanlända behöver reformeras.

Man har också synpunkter på vem som ska hjälpa deltagarna att hitta arbete. 

– För att så många nyanlända ska få arbete så snabbt som möjligt bör huvudansvaret för intensivåret läggas på fristående aktörer som matchar arbetslösa till nytt jobb. De är länken mellan arbetsgivarna och de jobbsökande. Det är hos dem kunskapen finns för att sätta nyanlända i jobb, säger Andreas Åström, chef för påverkan och kommunikation på Almega, i en kommentar.

LO:s andre vice ordförande Berit Müllerström säger att det är bra att just Arbetsförmedlingen fått uppdraget. 

– Jag förutsätter att det handlar om att ta vara på den yrkeskunskap som personerna i fråga har med sig från det land som man kommer ifrån, säger hon. 

Om att Almega vill lägga huvudansvaret på fristående aktörer säger hon så här: 

Almedalen 2018

Facklig kritik mot C-utspel

Nyheter

– Det är ju där som skiljelinjen går mellan LO och det privata näringslivet. Vi tycker att arbetsmarknadspolitiken är en statlig angelägenhet och då ska den myndighet som vi har för det, Arbetsförmedlingen, vara den viktigaste aktören på det området. 

Senast den 29 november i år ska myndigheten redovisa uppdraget.

Här ingår att komma med förslag på hur deltagare ska väljas ut, vilka aktörer som ska vara med och hur intensivåret ska kopplas till behovet av arbetskraft i olika sektorer.