Visst både kan och ska kommuner ställa hårda krav på bra arbetsvillkor när de gör sina upphandlingar.

Som en hjälp kartlägger nu den nya Upphandlingsmyndigheten alla yrken där det kan förekomma oskäliga arbetsvillkor och där kommuner alltså måste vara extra vaksamma.

Det sorgliga är att det tagit så lång tid. Problemen har varit kända i decennier och lika länge påtalats av facken.

Hög konkurrens, utländsk arbetskraft, komplex leverantörskedja och låg utbildning är kriterier som Upphandlingsmyndigheten har identifierat som riskfaktorer för oskäliga arbetsvillkor.

Under den tidigare borgerliga regeringen och med en genuint ointresserad tillsynsmyndighet, Konkurrensverket, ignorerades dessa problem under en lång rad med år.

I stället sattes privata företagsägares vinster före arbetares säkerhet.

Först sedan ett senfärdigt EU börjat prioritera arbetsvillkor och den nya rödgröna regeringen flyttat över tillsynsansvaret till den nya Upphandlingsmyndigheten syns en förändring.

Det senaste yrket där Upphandlingsmyndigheten nu ser en risk för oskäliga arbetsvillkor är bland snöskottare från tak.

Redan tidigare finns bland andra städare, taxichaufförer och målaryrket med på listan.

Sverige är på väg att komma i kapp. Men det är sorgligt att inse att det kunnat gå betydligt snabbare.