Växjö är landets hårdaste kommun. Ett epitet som stadens blågröna ledning bär med uppenbar stolthet. 

Här ska nämligen ungdomar inte bara ha CV-färdigheter för att ges möjlighet till kommunala sommarjobb.

Nej, endast gymnasieungdomar med godkända betyg får chansen att sommarjobba.

Tuffa tag bland högerpolitiker har en tendens att sprida sig som maskrosfrön för vinden. 

Så trots att Växjömodellen blivit starkt ifrågasatt av forskare, fackföreträdare och ungdomar har idén fått fötter. 

Moderatstyrda Sigtuna kommun blev så imponerade att de inte ville vänta på en utvärdering. I förra veckan gick de ut med att de kommer använda Växjös modell nästa år.

Att tanken är bakvänd med att straffa ut ungdomar som har det svårt i skolan verkar inte störa de blågröna politikerna. Tvärtom.

Men det är faktiskt riktigt allvarligt när politiska ledare medvetet gör det svårare för de ungdomar som mest skulle behöva få in en fot på arbetsmarknaden och vars behov av en sommarinkomst är störst. 

För självklart vet Växjö- och Sigtunapolitikerna att de som drabbas är arbetarklassens barn.

Som så ofta drivs högerpolitik genom teoretiskt konstruerade ”incitament”. Man skulle också kunna kalla det uppfostringspolitik, för det är vad det handlar om här.

Genom en moralisk fostran vill de ge dagens ungdom en sedelärande läxa. 

Växjöpolitikern Oliver Rosengren (M) lindar in det som att han gör ungdomarna en tjänst: ”Om vi inte rustar de unga för den riktiga arbetsmarknaden under tiden vi har chansen när de går i skolan, så rustar vi Växjös ungdomar sämre. Det är inte bra om vi lurar unga att tro att det är lätt att få ett jobb, för det är det inte”.

Moderaterna behöver knappast berätta för arbetarklassens barn att det är svårt att få jobb.

Just därför är kommunala sommarjobb som allra viktigast för just den här gruppen, vilket också statistiken visar. 

Enligt en rapport från IFAU har inkomstutvecklingen varit bättre för de som haft sommarjobb under gymnasietiden jämfört med de som varit utan.

Särskilt långsiktigt gynnsamt har kommunala sommarjobb varit bland ungdomar med låga betyg.

Detta borde vara skäl nog för att satsa mer – inte mindre – på jobb för just de ungdomar som Växjö straffar.

Det är dessvärre inte bara i Växjö som högerns hårda tag slår mot landets ungdomar i sommar.

I flera kommuner som fått ett blått eller blågrönt maktskifte efter höstens val har tillgången till jobb för skolungdomar minskat. 

I Stockholms kommun har satsningen på kommunala sommarjobb skurits ner och endast en av tre ungdomar kommer ha ett jobb.

Särskilt drabbar detta de unga i utsatta områden som Rinkeby och Tensta. Samma tendens syns runtom i landet, som i Sölvesborg, Knivsta och Kungälv.

Klyftorna är redan stora i vårt land och det minsta vi behöver är en politik som ytterligare spär på de ojämna förutsättningar som klassbakgrund ger.

Att ungdomar från arbetarhem erbjuds möjligheter att jobba och tjäna egna pengar borde därför vara en högt prioriterad fråga.

Det kan faktiskt vara en av de viktigaste satsningarna för jämlikhet för framtiden. 

Den direkt skadliga Växjömodellen däremot bör skrotas så snart som möjligt innan idén tas efter av ännu fler kommuner.