Stockholms förra majoritet satte igång ett omfattande arbete för att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare, som bland annat jobbar inom socialtjänsten och äldreomsorgen.

Det är viktigt för stadens invånare att den nya blågröna majoriteten fortsätter det arbetet, men tyvärr tyder allt på att det i stället nedprioriterats.

Den rödgrönrosa majoriteten tog år 2014 över en underfinansierad social-tjänst, och vi gjorde under fyra år stora ekonomiska förstärkningar.

Faktum är att vi satsade nästan dubbelt så mycket på barn- och ungdomsvården under våra fyra år som Alliansen hade gjort under de åtta föregående åren. 

Vi satte igång ett målmedvetet arbete och tog fram en handlingsplan för att öka möjligheterna för socialsekreterare och biståndshandläggare att ägna sig åt det som de är utbildade för att göra, vilket är socialt arbete.

Som en del av detta arbete arrangerade vi träffar där hundratals medarbetare och chefer fick möjlighet att diskutera sin arbetssituation direkt med ansvariga politiker. 

Vi genomförde också en särskild lönesatsning på de erfarna medarbetarna.

Dessutom inrättade vi en kompetensutvecklingsfond på 200 miljoner kronor. 

Fonden finns till för att förstärka introduktionen för nyanställda, ge möjlighet till vidareutbildning för de som jobbat ett tag och bygga ut ledarskapsprogrammen för stadens chefer. 

Men vi blev långt ifrån klara, och de här satsningarna måste fortsätta.

Det är det helt avgörande att de som arbetar inom socialtjänsten, med till exempel utsatta barn och unga, har en rimlig arbetsmiljö

Clara Lindblom och Alexandra Mattsson Åkerström

Sedan majoritetsskiftet i Stockholm i höstas har arbetet tyvärr tappat fart och allt tyder på att de blågröna partierna som styr sedan valet har nedprioriterat frågan. 

Den styrande majoriteten har till exempel fortfarande inte fattat beslut om huruvida handlingsplanen för en förbättrad arbetssituation ska förlängas.

Vi vet inte heller vad som händer med kompetensutvecklingsfonden när pengarna tar slut eftersom majoriteten inte beslutat om fonden ska fortsätta. 

När Vänsterpartiet har försökt ställa finansborgarrådet Anna König Jerlmyr till svars duckar hon debatten och hänvisar till andra borgarråd med begränsade möjligheter att påverka frågan. 

Det är oroväckande. 

Socialtjänsten är samhällets yttersta skyddsnät.

Det är det helt avgörande att de som arbetar inom socialtjänsten, med till exempel utsatta barn och unga, har en rimlig arbetsmiljö. 

Och de som arbetar som biståndshandläggare, till exempel inom äldreomsorgen, ska ha goda förutsättningar att stödja de äldre.

Om det inte är så kommer det gå ut över medborgarna. 

Det kan vi inte acceptera. 

Nu krävs politiskt ledarskap för att ro arbetet i hamn.

Ledarskap som verkar saknas hos den styrande borgerliga majoriteten i Stockholm.