Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

FN:s vice generalsekreterare Amina Mohammed sade vid ett möte i London nyligen att millenniemålen som skulle vara uppfyllda 2015 “skapade enorma framsteg” i kampen mot fattigdom i världen.

Hon påpekade att antalet människor som lever på mindre än 1,25 dollar per dag (cirka 12 kronor) minskade från 1,9 miljarder 1990 till 836 miljoner 2015 – vilket är den största minskningen i mänsklighetens historia.

Utvecklingen går åt fel håll på flera håll i Asien och Stillhavsområdet.

Samtidigt sade hon att mycket återstår att göra för att kunna säkerställa ett värdigt liv för alla.

En ny rapport som presenterades i maj av Bangkok-baserade FN:s ekonomiska och sociala kommission för Asien och Stillahavsområdet varnar för att regionen med de två mest folkrika nationerna – Kina och Indien – har halkat efter när det gäller de 17 hållbara utvecklingsmål som tog vid efter de åtta millenniemålen.

Det har skett blygsamma framsteg och Asien och Stillahavsområdet kommer inte att uppnå någon av de 17 av FN:s hållbara utvecklingsmål till 2030 om utvecklingen fortsätter på samma sätt, slår rapporten fast.

Enligt rapporten har utvecklingen avstannat eller gått i fel riktning i mer än hälften av målen.

Situationen har försämrats när det handlar om att tillhandahålla rent vatten och sanitet (mål 6), att garantera anständigt arbete och ekonomisk tillväxt (mål 8) och verka för en ansvarsfull konsumtion och produktion (mål 12).

Regionen har dock gjort framsteg i att bekämpa fattigdom (mål 1) och i att säkerställa att alla har tillgång till en utbildning av god kvalitet och livslångt lärande (mål 4).

Åtgärder har också genomförts för att öka tillgången till ren energi till överkomliga priser (mål 7), enligt rapporten.