En anställd på ett återvinningsföretag i Halmstad skulle utföra service på en maskin för återvinning av färgburkar.

I ett av momenten ingick att öppna en lucka där kvävgas och lösningsmedel kan strömma ut.

Den anställda satte då på sig en friskluftsmask, helt enligt instruktionerna. Den slang som hörde till friskluftsmasken var emellertid kopplad till ett kvävgasuttag i stället för en anslutning för friskluft. 

Arbetstagaren andades därför in rent kväve och blev djupt medvetslös.

Han fördes med ambulans till sjukhus där han fick ligga i respirator i två dygn.

Han drabbades även av en begynnande lunginflammation.

Mannen är i dag helt återställd men, konstaterar åklagaren: ”blev på grund av händelsen utsatt för livsfara eller fara för svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom.”

Att slangen kopplats till kväveuttaget berodde på att man två månader tidigare utfört ett test där man behövde kväve.

Efter testet skulle slangen kopplats tillbaka till friskluftsuttaget, men det glömdes bort.

Åklagaren vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott menar att den skyddsansvariga på företaget grovt åsidosatt sina skyldigheter att förebygga olyckor och därigenom utsatt arbetstagaren för livsfara.

Företaget döms i ett strafföreläggandet att betala 400 000 kronor i företagsbot.