Det utmärkta nya EU-direktiv som ska förbättra för EU:s arbetare och undanröja lönedumpning ska snart baxas in i svensk lag.

Men det lagförslag som nu har presenterats kommer att stöta på problem

Dels saknas tyvärr viktiga delar i det lagförslag som nu presenterats. På vissa punkter bör det vässas ytterligare innan det läggs fram för omröstning i riksdagen.

Ett annat problem är att regeringens stödparti Centern redan nu går ut med att man uppenbarligen inte vill se några förbättringar alls för arbetare utan gärna vill ha kvar den förödande lönedumpning som utländska företag kan orsaka på västländers arbetsmarknad genom att konkurrera med usla löner och villkor.

Partiet ska därför rösta nej till förslaget.

Lagförslaget som nu har tagits fram om hur den svenska lagstiftningen ska ändras tar fasta på det viktigaste, att svenska kollektivavtal ska följas i Sverige. Det är helt i linje med EU-direktivet och en mycket viktig markering för svensk arbetsmarknad.

Lagförslaget slår också fast att en utstationeringen ska räknas maximalt 12 månader, oavsett om företagen byter ut personal under tiden.

Tidigare kunde ett utländskt företag i stort sett ständigt verka på den svenska marknaden med dumpade löner och villkor genom att byta ut personal allteftersom och därmed slippa följa svenska regler och avtal.

Det är dock förvånande att utredningen inte gått hela vägen och också införlivat traktamenten och reseersättningar i det som ska anses vara mottagarlandets löner och villkor.

Enligt Byggnads kan dessa tillägg utgöra 10 000 kronor per månad. Att inte inkludera dessa summor blir väldigt lätt en öppning mot fortsatt osund konkurrens med sämre villkor.

Men än värre är att regeringens stödparti Centern förbereder sig på att helt säga nej till utredningens förslag och vill få övriga Allianspartier att göra detsamma.

Och här måste regeringen se till att inte ge vika.

De arbetarfientliga dragen inom Centern känner vi igen sedan tidigare. Centern är det parti som hårdast drivit kravet på att sänka arbetares löner genom politisk lagstiftning och det parti som mest långtgående vill montera ned lagen om anställningsskydd.

Och det är tyvärr uppenbart att Centern inte förmått eller velat ta del av argument från andra borgerliga partier i Europa som tvärtom säger ja till utstationeringsdirektivet.

Det är nämligen inte bara arbetstagarsidan som förlorar på osund konkurrens.

Att arbetare kunnat komma från ett EU-land, främst från ett av de forna öststaterna, och konkurrera med extra låga löner sänker nämligen inte bara arbetares löner, i såväl mottagar- som avreselandet. Det sätter också press på västländernas företag genom en synnerligen osund konkurrens.

EU:s nya utstationeringsdirektiv välkomnas därför även av en rad borgerliga partier i Europa, just som ett sätt att värna det egna landets företag.

Men för den svenska Centern verka driften att sänka arbetares löner vara större än att viljan att rädda svenska företag.

Till dagens Arena säger Centerns Martin Åhdal att partiet kommer att rösta nej och att man filar på en reservation om förslaget ändå går igenom.

Men förslaget ska inte stoppas. Den osunda konkurrens som rått inom EU har härskat länge nog. Den gav oss en rättsvidrig dom efter Lavalkonflikten som den då borgerliga regeringen använde för att förbjuda svenska arbetare att ställa krav på kollektivavtal.

Den tiden måste vara förbi. Nu måste vi i stället kunna koncentrera oss på de områden där vi ännu inte lyckats nå ända fram när det gäller EU:s lagstiftning, främst inom transportsektorn.

Efter remissrundan för det lagförslag som nu tagits fram bör ytterligare förbättringar in i den text som ska bli svensk lag. Det är uppenbart att mer kan in under mottagarlandets villkor och texten ändå hålla texten inom EU:s direktiv.

Även om inte Centern begriper det är denna väg bäst för både arbetstagare och företag.