En anställd tappar kontrollen på en betongsåg, klingan träffar en annan anställd som sågas i armen. Skadorna är stora på både muskler, nerver och en artär och bedöms som livshotande.

Olyckan på betongföretaget inträffade i början av förra året. I slutet av maj i år kom beskedet från åklagaren. Företaget ska betala en företagsbot på 300 000 kronor, ungefär en tiondel av företagets omsättning enligt den senaste årsredovisningen.

Hade en lika allvarlig olycka inträffat på ett mångmiljardföretag som exempelvis Volvo skulle konsekvenserna för företaget ha blivit betydlig mildare – i alla fall i relation till dess storlek. Det visade Arbetet i en granskning från förra året

Lika allvarliga olyckor leder i dag alltid till lika stora böter. Därför kan straffen bli upp till 1 000 gånger så kännbara för små företag jämfört med miljardföretag. 

Förra veckan föreslog regeringen att kraftigt höja maxbeloppet för företagsboten för stora företag. Trots det kommer skillnaden i straffens kännbarhet att bestå i de allra flesta fallen. Förklaringen är att det bara är de allra allvarligaste olyckorna – de som i dag motsvarar en bot på 500 000 kronor eller större – som påverkas av höjningen. 

– För vår del innebär det framför allt dödsolyckorna och kanske också de svåraste skadorna, säger Jörgen Lindberg, vice chefsåklagare för riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

Det nya förslaget

  • Maxbeloppet för en företagsbot höjs från 10 till 500 miljoner kronor.
  • I de allra flesta fall kommer maxbeloppet dock fortfarande vara 10 miljoner. Det krävs att straffvärdet är över 500 000 enligt det gamla systemet för att de nya reglerna ska slå in. Då växer boten utifrån företagets storlek.
  • Det krävs också att företaget har fler än 50 anställda, en balansomslutning på över 40 miljoner och en omsättning över 80 miljoner de två senaste åren.
  • I praktiken kommer de nya reglerna bara omfatta dödsolyckor eller andra mycket allvarliga arbetsplatsolyckor.

Källa: regeringens lagrådsremiss

Han har inte hunnit läsa själva lagförslaget när Arbetet når honom, men är insatt i den bakomliggande utredningen. 

Enligt det nya systemet kommer företagsboten precis som i dag, i ett första steg bestämmas efter hur allvarlig olyckan är. Det nya är steg två. De företag som hamnar på ett straffvärde över 500 000 kronor kan få straffet uppskrivet utifrån bolagets storlek. 

En bot på en miljon kronor kan med de nya reglerna därmed växa till omkring 50 miljoner om företaget är tillräckligt stort, medan en bot på 400 000 alltid kommer att vara 400 000, oavsett företagets storlek.

Det kan, enligt Jörgen Lindberg, leda till att en av de stora striderna i framtida rättegångar om olyckor kommer att handla om just gränsen på 500 000 kronor.

– Företagen kommer att göra allt för att argumentera ner det till under 500 000, säger han.

Exakt hur boten sedan ska räknas ut utifrån företagets storlek är ännu inte klart.

– Vi måste hitta en metod för att utreda de här frågorna kring företagets storlek. Hur hittar vi siffrorna, krävs det att vi gör särskilda utredningsinsatser?

Enligt Jörgen Lindberg kommer lagförslaget sannolikt inte innebära några generella höjningar på företagsboten, utöver den automatiska ökningen baserat på företagets storlek. 

– Vi får väl göra en tolkning om det här ger uttryck för generellt lite höjda nivåer. Men jag tror att man skrev i det ursprungliga förslaget att det här inte ska ses som en generell nivåökning.