Ett flertal rapporter visar att invandrare har lättare att få jobb i Sverige än i andra jämförbara länder, och även jämfört med våra nordiska grannländer.

Jo, ni läste rätt. Sverige har lyckats bättre med att få invandrare i arbete.

Andelen utomeuropeiska invandrare som jobbar är högre i Sverige än i Danmark och Finland och på samma nivå som i Norge.

Enligt Nordiska rådets databas är Sverige på sikt bäst på att få personer från såväl Afrika som Asien i arbete.

Redan 2017 visade en rapport från Danmarks motsvarighet till Statistiska Centralbyrån att Sverige lättast av de nordiska länderna lyckats få människor från Iran och Irak i arbete.

Så varför denna propaganda om motsatsen? Svaret har faktiskt varken med invandrare eller deras arbeten att göra. Det är i stället ett inlägg i lönerörelsen.

Vrångbilden ingår nämligen i en drive för att sänka lägstalönerna, något som skulle smitta av sig på en stor del av LO-kollektivet och sänka lönekostnaderna för svenska arbetsgivare.

Här ser vi det egentliga skälet till det ständiga trummandet om invandrares sysselsättning.

Självklart måste vi få upp sysselsättningen ännu mer än i dag för utlandsfödda.

Men det gör vi inte med sänkta löner för Sveriges arbetare.

Det gör vi med utbildning och partsförhandlade etableringsjobb.