Särskilt i byggbranschen, transportnäringen och kulturlivet har facken hävdat att arbetsgivarna anlitar egenföretagare i situationer där de i stället borde ha anställt.

Att ta in en byggjobbare, chaufför eller skådespelare med F-skattesedel blir då ett sätt att kringgå kollektivavtalet, liksom lagen om anställningsskydd, semesterlagen och andra lagar.

Den sortens missbruk tog fart 2009, då Allliansregeringen slopade kravet att man måste ha fler än en uppdragsgivare för att få F-skattesedel, har facken hävdat.

Nu har Lars-Erik Lövdén, före detta socialdemokratisk riksdagsledamot och minister, utrett hela F-skattesystemet på regeringens uppdrag.

Han anser att F-skattesystemet ”i huvudsak” fungerar väl, och betonar att det fortfarande måste vara enkelt att starta företag.

Utredare: Reglerna kring F-skatt kan behöva ändras

Falskt företagande

Arbetsrätt

Kravet att en person måste ha fler än en uppdragsgivare för att bli godkänd för F-skatt ska till exempel inte återinföras.

Men missbruk förekommer – inte bara för att kringgå kollektivatal, utan också för att undgå skatter och avgifter.

Nils-Erik Lövdén lägger fram flera förslag för att komma åt detta.

Kraven på skötsamhet för att beviljas F-skatt ska skärpas, och i vissa fall ska Skatteverket kunna ge ett tidsbegränsat godkännande för F-skatt.

LO:s krav: Dags att stoppa missbruket av F-skatten

Falskt företagande

Nyheter

Kanske viktigast är att Skatteverket ska få större möjligheter att följa upp dem som har godkänts för F-skatt.

Bara den som verkligen bedriver näringsverksamhet ska få behålla sin F-skattesedel. Möjligheterna att dra in godkännandet ska utökas.

Svenskt Näringsliv och Företagarna är starkt kritiska mot förslagen.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet hävdar deras skatteexperter att företagarnas rättssäkerhet är hotad.

För sina kontroller ska Skatteverket få begära in de uppgifter ”som behövs” från företagen.

Det ser Svenskt Näringsliv och Företagarna som en alltför bred och oprecis möjlighet att ställa krav på företagen.

Den företagare som inte lämnar uppgifterna blir av med F-skattesedeln, även om orsaken är att hon eller han inte har fått del av Skatteverkets begäran – något som kommer att skapa osäkerhet, enligt debattartikeln.