SCB:s majmätning visar att vi nu har ett starkt konservativt block i svensk politik.

Medan SD går svagt bakåt befäster konservativa M-väljare sin högerprofil genom att gå över till det än mer högersinnade partiet Kristdemokraterna.

Men framför allt tappar mittenpartierna till både höger och vänster och vi ser en kraftig polarisering i svensk politik.

I siffror ökar M-KD-SD med 2,5 procentenheter.

S-V-MP ökar med 1,2 procentenheter. Och L-C backar med 3,5 procentenheter.

Sverige går därmed i motsatt riktning mot resten av Europa där de liberala mittenpartierna i stället har klivit framåt.

Denna polarisering gynnar främst det konservativa blocket och SCB:s siffror befäster nu troligen Alliansens slutliga död.

De rödgrönas försprång framför de tidigare Allianspartierna har nämligen mer än fyrdubblats sedan valet, från 0,5 till 2,3 procentenheter.

Detta är dystra siffror för dem som vill återuppliva den avsomnade Alliansen och vi ser nu en ny konfrontationslinje i svensk politik.

I ena ringhörnan de rödgröna. I andra ringhörnan de konservativa.

Den liberala mitten kan i bästa fall hoppas på att bli vågmästare.

Men är denna blockbildning verkligen given?

Det torde vara fler än en moderat som trots allt ser den avgrund som existerar mellan ett traditionellt konservativt parti och det förakt mot kvinnors rättigheter, det tal om nedärvd essens, det prat om samer och judar som ickesvenskar och det hat och förakt som Sverigedemokraternas ledare eldar på i opinionen.

Avståndet mellan KD och SD har kraftigt minskat under senare tid och KD har i många avseenden redan anammat SD:s verklighetsbeskrivning, men Moderaterna?

Har de fortfarande någon anständighet kvar?

Eller låter de sig nu drivas med in i högerpopulismens hat och förakt i en jakt på regeringsmakten?

Och fortfarande är läget sådant att det konservativa blocket inte kan finna majoritet utan att få hjälp av det lilla mittenblocket.

Svensk politisk har polariserats avsevärt.

Nu återstår att hoppas på att alla demokratiska partiers håller fast vid grundläggande mänskliga värderingar och anständighet.