Trafikverkets fem arbetsplatskontrollanter besöker vägarbeten regelbundet. Mellan 2016-2018 har antalet anmärkningar vid en inspektion kraftigt ökat från 2,7 i snitt till 4,9. 

Trenden ser ut att hålla i sig i år, siffran är uppe i 5,1 men inte statistiskt säkerställd.

Vid vägarbeten på motorvägar är den vanligaste bristen att barriärer längs arbetsplatsen inte är uppsatta på rätt sätt.

– Det är sånt som måste vara helt för att uppnå sin funktion för att skydda trafikanter och yrkesarbetare. I de värsta fallen har de saknat start- och slutsektioner. Det fanns stora sprickor eller så var de skadade i förankringen och inte korrekt sammanlänkande, säger Tommy Andersson.

Trafikverket arbetar tillsammans med Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser, SBSV, för att vända utvecklingen.

Sedan årsskiftet har man infört ett krav i nytecknade kontrakt och utbildning för de som är ansvariga för montage av skyddsanordningar.

– Det krävs även ett godkänt certifieringsprov för att en person ska få köra TMA-bil på vägarbeten där Trafikverket är beställare. Men kompetensen behöver ökas generellt hos de som kör TMA-bil och flaggvakter.

Finns det brister i flaggvakternas kompetens?
– Sedan certifieringsprovet införts på vakterna har det blivit mycket bättre. Flaggvakterna arbetar i en mycket utsatt miljö och förutom god kompetens så krävs det att arbetsgivaren, med stöd av trafik- och skyddsanordningar, minimerar riskerna för denna typ av arbetsuppgifter.

Kontroller

2019: 100 kontroller. 11 Felfria. 517 avvikelser. 5,1 avvikelser per kontroll (fram till maj).

2018:  778 kontroller. 81 felfria. 3 817 avvikelser. 4,9 avvikelser per kontroll.

2017:  736 kontroller. 143 var felfri.  2 693 avvikelser. 3,6 avvikelser per kontroll.

2016:  744 kontroller, 24 var felfria. 2 026 avvikelser. 2,7 avvikelser per kontroll.

Källa: Trafikverket 

Enligt Tommy Andersson förekommer det att hastigheten inte är säkerställd förbi vägarbetare. Men även att det inte finns rätt antal TMA-bilar.

Att säkerhetsåtgärder följs är inte bara viktigt för yrkesarbetarna, även för trafikanter.

En dödsolycka inträffade 2013 på en kommunal väg i Karlstad, där en gång- och cykelbana byggdes.

En man dog efter att ha cyklat in på NCC:s byggarbetsplats och sedan ner i en vattenfylld grop.

Arbetsplatsen saknade belysning och var inte avspärrad.

– Ett krav finns att ingen ska missledas in på arbetsplatsen. Många avvikelser förra året var vid avstängningar på gång och cykelbanor i storstadsregionerna. Det fanns inte grindar eller så var de inte korrekt monterade. Därmed var det inte tryggt att passera området, säger Tommy Andersson.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Sekotidningen, som tillsammans med Arbetet och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.