SLUTREPLIK. Malin Björks påstår att Vänsterpartiet stått sida vid sida med den fackliga rörelsen, för stärkt arbetsrätt och varit en av de mest avgörande krafterna för ökad jämställdhet i EU. 

Varför var då inte Malin Björk med på omröstningen om jämställdhet i EU. 

En fråga man kan fundera över och som enligt min uppfattning innebär ett stort svek för kvinnor i Europa. 

Socialdemokraterna röstade för en strategi för jämställdhet i arbetslivet vilket också innebär lika lön för lika arbete för utländsk arbetskraft i Sverige. 

Vänsterpartiet har varit avgörande för jämställdheten i EU

Debatt

I Sverige har Socialdemokraterna genomfört förslag om lika lön för lika arbete genom en lönekartläggning som tagits bort av Moderaterna och Kristdemokraterna.

Därför är det viktigt att frågan debatteras i EU för att vinna framgångar för kvinnorna i framtiden. 

Lön har en avgörande betydelse för svenska kvinnornas ersättning i samband med föräldraledighet och deras pensioner. 

Malin Björks påstående om att jag baserar mina anklagelser på sammanställningen som IF Metall gjort om hur partierna röstat i parlamentet.

Men om den varit missvisande, varför har då inte Björk tagit kontakt med IF Metall för att upplysa dem om de felaktiga uppgifterna? 

Väljarna behöver få veta hur partierna röstat i EU

Debatt

Svensk fackföreningsrörelse har en facklig-politisk samverkan med Socialdemokraterna, medlemmarna skriver motioner till den socialdemokratiska partikongressen i syfte att få gehör för sina frågor. 

När Socialdemokraterna har möjlighet att genomföra dessa i EU-parlamentet och i Sveriges riksdag gör de det. 

Enligt min uppfattning är inte Malin Björk och Vänsterpartiet avgörande för jämställdheten i EU, vilket hon påstår. 

Det är våra förtroendevalda och deras arbete i jämlikhets- och jämställdhetsfrågor som är avgörande för hur det går för att förbättra dessa områden i Europa.