Det går bra för de brunblåa partierna just nu.

Sverigedemokraterna går framåt, i opinionsundersökningar ser de ut att få hela 20 procent av rösterna. Och det ultrakonservativa, traditionellt EU-skeptiska Kristdemokraterna ser ut att mer än dubbla sitt stöd från knappa sex procent 2014 till drygt 12 procent.

Räknas även Moderaternas opinionssiffror in i ovanstående ekvationen kan den brunblåa röran få hela 50 procent av rösterna och därmed hälften av de svenska mandaten i Europaparlamentet.

Som om detta scenario inte vore skrämmande nog kan en konsekvens av Brexit innebära att Sverigedemokraterna får lika många mandat som Socialdemokraterna.

Blir detta verklighet har Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna lika mycket att säga till om i EU. 

Ett scenario där Sverigedemokraterna blir det näst största partiet och de brunblåa går om de rödgröna borde ge en ordentlig skrämselhicka bland oss som tror på ett progressivt Europa. 

Men skrämselhickan och insikten om vad som står på spel får inte paralysera. Det måste mana oss till handling.

De brunblåa partierna gynnas av EU-förakt och skepsis. Därför är det genom retorik om EU som en konspiratoriskt styrd, korrumperad och överstatlig maktapparat som SD går framåt.

Men de allra flesta svenskarna är faktiskt optimistiska till EU. Hela 79 procentanser att EU är bra och stödet har ökat över tid. Endast sex procent tycker att EU är dåligt jämfört med exempelvis 22 procent av britterna och 15 procent av österrikarna.

De flesta svenskar ser ett medlemskap i EU som viktigt för framtiden. I en ny undersökningfrån Europaparlamentet är vi bland de mest positiva i unionen. 

Det är glädjande att optimismen finns. Men tilltron till EU kan inte bara finnas på distans, mellan valen. Det behöver också yttras i handling. 

Alla vi som tror på EU måste visa det på söndag.

Endast varannan svensk väljare röstade i EU-valet 2014. Om valdeltagandet blir fortsatt lågt och ifall de konservativa, EU-skeptiska partierna lyckas få fler till valurnorna än de progressiva, kan valprognoserna om en brunblå valvinst uppfyllas.

Vi måste påminna om att en EU-politik i händerna på sådana bakåtsträvande partier inte går ihop med själva anledningen till att EU grundades och att Sverige är med i unionen. Deras värderingar går inte ihop med EU:s grundidéer om fred, friheter och rättigheter.

För KD och SD tror inte på EU. De vill se försämringar för arbetare. De vill backa bandet för kvinnors och HBTQ-personers rättigheter. De saknar en trovärdig klimatpolitik, är invandringsfientliga och är inte främmande för politik a la Orbans Ungern.

Den politik som dessa partier vill genomföra skulle göra EU till något helt annat än den union som de flesta svenskar är så positiva till.

Därför måste du som tror på fred, frihet och samarbete gå och rösta. Därför måste du som vill se ett progressivt, solidariskt och jämlikt EU gå och rösta. 

För om vi som tror på demokrati stannar hemma medan de som vill avveckla demokratin går till valurnorna, kommer hela samhället få sona för det.