– När vi börjar tumma på strejkrätten trippar vi tillbaka i utvecklingen, sa kongressombudet Simon Erlandsson från Kommunal Vänerväst på torsdagseftermiddagen.

– I mitt perspektiv riskerar vi att avväpna oss som fackliga organisationer. Om vi inte gör något åt det här lagförslaget nu är jag väldigt rädd för vad vi öppnar upp för, sa Sanna Tefke från Stockholm strax efteråt.

De var båda i talarstolen för att stötta motioner som gick ut på att Kommunal skulle ta avstånd från den strejkrättsuppgörelse som är på väg att leda till ändrad lagstiftning om konflikträtten. 

Uppgörelsen är gjord mellan arbetsmarknadens centrala parter och har legat till grund för en lagändring som väntas börja gälla efter sommaren.

För facket var uppgörelsen ett sätt att ta kontroll när en statlig utredare var på väg att lägga fram egna lagförslag. 

Malin Sjunnebo, jurist på Kommunal, talade för förbundsstyrelsens linje på kongressen. Hon sa att den statliga utredarens förslag skulle ha inneburit mycket större förändringar än det som nu väntar.

Hon beskrev hur hon först känt sig kräkfärdig inför att medverka till ändrad strejkrätt, men att hon två år senare känner sig lugn och trygg:

– Jag kan med gott samvete stå här och säga att de här ändringarna kommer på inget sätt påverka Kommunals möjligheter att vidta stridsåtgärder, sa hon om uppgörelsen.

Kritik mot lagförslaget har kommit från medlemmar i flera LO-förbund. 

De som på Kommunals kongress talade för att backa från uppgörelsen menade bland annat att man riskerar att öppna dammluckor för fortsatt försämrad strejkrätt. Vidare ifrågasattes argument om att ändra utifrån rädsla för att motparten annars kan göra större inskränkningar.

– Något av ett logiskt felslut, sa Tony Nicander från Stockholm om ett sådan resonemang.

Han menade att fackförbundsrörelsen inte hade varit där den är i dag om man i dess linda hade vikit sig inför arbetsgivare som hotade med något värre.

Andra talare i den timslånga debatten försvarade överenskommelsen.

Konkurrens är bra när det gäller köp av tv-apparater, banktjänster och många andra saker. På arbetsmarknaden däremot har konkurrens alltid negativa konsekvenser, åtminstone för vanligt folk, sa Christine Marttila från Väst, med syftning på fackförbund som konkurrerar med varandra.

Lagändringen gäller just rätten att vidta stridsåtgärder mot företag som redan har avtal med ett annat förbund. 

Christine Marttila menade att farhågor om att ändringarna till exempel kan öppna upp för gula, företagsstyrda, fack är ogrundade.

– Kamrater, vår strejkrätt är otroligt viktig för oss. Det handlar om maktbalansen på arbetsmarknaden, sa Johanna Svensson från Vänerväst.

Hon menade att LO aldrig skulle acceptera ett förslag som rubbar den maktbalansen och att det heller inte skett i det här fallet. Hon har uppfattningen att okunskap ligger bakom debatten.

Till sist ställde sig kongressen bakom förbundsstyrelsen och avslog motionerna.