Under kongressens första dag inledde fackligt förtroendevalda inom spårvägen och buss en facklig strejk mot Kommunal. Det innebär att de inte bedriver något fackligt arbete. 

Nu har förbundsstyrelsen fattat beslut om att elva av de strejkande blir av med sina uppdrag.

Beslutet fattas mot bakgrund av att hot ska ha riktats från några av de förtroendevalda som deltar i strejken, mot både avdelningen och mot medlemmar på arbetsplatsen.

– Om man tittar på stadgarna ska man vara lojal mot fackligt förtroendevalda. Med tanke på att man hängt ut fackligt förtroendevalda på arbetsplatserna så är det illojalitet. Det är heller inte lojalt att strejka mot Kommunal i stället för att lösa konflikten med en dialog, säger Lena Andersson, enhetschef på Kommunal.

Utredningen fortsätter angående om de förtroendevalda får vara kvar som medlemmar i Kommunal.

Artikeln är tidigare publicerad i Kommunalarbetaren som tillsammans med Arbetet och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.