Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Sedan den 30 november 2018 har Ackordet varit förbjudet att verka i Bangladesh, enligt order från landets högsta domstol.

Efter en utdragen process av överklaganden har nu ett avtal slutits mellan arbetsmiljöavtalet och branschorganisationen BGMEA. 

– Vi är glada att vi nu har mer visshet och slipper leva från ett domstolsdatum till ett annat, säger Christie Miedema, samordnare på Clean Clothes Campaign, en av de så kallade observatörsorganisationer som undertecknat avtalet.      

– Men rörande överenskommelsen i sig har vi fortfarande frågor som behöver svar innan vi kan ge något slutligt omdöme. 

Överenskommelsen innebär att Ackordet får fortsätta sitt arbete i nio månader till.

Bangladesh kastar ut arbetsmiljöavtal

Global

Därefter ska verksamheten lämnas över till en nybildad nationell arbetsmiljöinstitution, RSC, som ska drivas gemensamt av branschorganisationen BGMEA, modeföretag samt lokala och globala fack.     

Men fortfarande finns flera frågetecken.

Exempelvis menar BGMEA att uppgörelsen ger vetorätt över eventuella sanktioner mot medlemsföretag som slarvar med arbetsmiljön.

ett pressmeddelande skriver BGEMA också att överenskommelsen ”etablerar en väg mot självsanering”, vilket går stick i stäv mot fackens krav på partssamverkan.

Avtal om arbetsmiljö i Bangladesh hotat

Global

Men de globala fack som var med och förhandlade fram Ackordet kallar ändå uppgörelsen en framgång:    

”Vi har 12 månader framför oss att få alla detaljer på plats. Några viktiga delar är att facken är garanterade plats i den nya överenskommelsen. Alla Ackordets mekanismer som har räddat liv kommer att fortsätta. Arbetsgivarna är ansvariga för att säkerställa säkerheten i branschen. Och rapporteringen kommer att vara fortsatt transparent”, skriver Petra Brännmark, kommunikationschef på IndustriAll, till Arbetet Global. 

År 2020 ska RSC ta över Ackordets kansli och personal. Då stängs också dörren för Clean Clothes Campaign och de andra observatörssorganisationerna.

– I den nya strukturen tycks det inte finnas någon plats för ideella organisationer, säger Christie Miedema.

– Det är ett bekymmer i ett land där fackföreningarna är under så hårt tryck. Ideella organisationer behövs för att övervaka att allt sköts korrekt.  

Ackordet

Ackordet – eller Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh – trädde i kraft 2013, kort efter att 1 134 textilarbetare mist sina liv när fabriken Rana Plaza kollapsade.

Det är ett juridiskt bindande avtal mellan omkring 200 modeföretag, de globala facken UNI och IndustriAll samt lokala fackföreningar. Ett antal ideella organisationer som Clean Clothes Campaign har observatörsstatus.

Styrelsen består till hälften av företagsrepresentanter, till hälften av fackrepresentanter, och leds av en opartisk ordförande från FN-organet ILO.

Ackordet har i huvudsak undertecknats av europeiska modeföretag, däribland svenska H&M, KappAhl och Gina Tricot. Många nordamerikanska modeföretag lockades i stället till det konkurrerande arbetsmiljöinitiativet Alliance for Bangladesh Worker Safety som bygger på frivilliga åtaganden.

Källa: Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh