Den 26 maj är det val till Europaparlamentet.  Vad angår det mig, kanske en del frågar. Svaret är att det angår alla som arbetar och lever i Sverige. Europaparlamentet fattar beslut om vår vardag. Inte minst arbetsmiljön och våra rättigheter på jobbet. 

Då är det viktigt vilka det är som fattar de besluten: Ska det vara socialdemokrater eller högerpartier?

Vi slåss för en viktig princip. Människor har lika värde. Människor ska behandlas lika. 

Vårt verktyg för att åstadkomma en sådan likabehandling är kollektivavtalet. 

Vi tycker EU-samarbetet måste värna demokrati, social välfärd och fackliga rättigheter bättre än i dag. Vi kommer fortsätta jobba för att svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige.

Kollektivavtalen gör inte skillnad på om du är kvinna eller man. 

De tillämpas på samma oavsett om du är gravid eller föräldraledig. 

Vi behöver en tydlig röst i Bryssel som tar fajten mot partier som vill försämra för vanligt folk.

Företrädare för 6F

De sorterar inte människor efter sexuell läggning eller hudfärg. 

Därför slåss vi för den självklara idén att svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige. Det är vår högst prioriterade fråga inför Europaparlamentsvalet den 26 maj.

Vi tror på EU-samarbetet. Men vi tror inte på ett samarbete som används för att pressa ner löner och arbetsvillkor.

Tyvärr är det vad som sker idag, när högern dominerar Europaparlamentet.

Vi har fått en marknad där oseriösa, ibland rent kriminella, företag tjänar grova pengar på löntagarnas bekostnad.

Där utländska lastbilschaufförer kör inrikestrafik för 30 kr i timmen och byggnadsarbetare tvingas sova på gipsskivor runt om i Sverige. 

Det måste få ett stopp! 

Det ska vara ordning och reda på europeisk arbetsmarknad. Arbetsgivare ska inte kunna utnyttja EU-regler på bekostnad av våra löner och vår arbetsmiljö.

Vi behöver en europaparlamentariker som driver våra krav, som driver på för att vi ska få ordning och reda på arbetsmarknaden, att den svenska modellen ska respekteras.

Att svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad.

Vid 2014 års europaparlamentsval stod vi bakom Johan Danielsson, och inför Europavalet 26 maj har vi valt att göra det igen.

Vi slåss för en viktig princip. Människor har lika värde. Människor ska behandlas lika. Vårt verktyg för att åstadkomma en sådan likabehandling är kollektivavtalet

Företrädare 6F

2014 samlade vår kampanj för honom 32 000 röster, vilket gjorde Johan Danielsson till en av Socialdemokraternas mest kryssade kandidater.

Mycket har hänt sedan sist. Nya regler kring cancerogena ämnen har införts, den sociala pelaren har antagits och frågan om lönedumpingen på Europas vägar har lyfts upp på dagordningen. 

Låglönekonkurrens och ökad ojämlikhet ökar misstron mot våra demokratiska system. Vi ser hur högerextrema krafter vädrar morgonluft inför valet runt om i Europa.

Samtidigt som de säger sig värna vanligt folk så försämrar de arbetsvillkor och skakar hand med storkapitalet.

I Ungern har Orbans parti gått så långt att man ger arbetsgivare rätt att lägga ut 400 timmar extra övertid, medan FPÖ i Österrike har att ökat veckoarbetstiden och utökat arbetsskyldigheten på helger.      

Vi behöver en tydlig röst i Bryssel som tar fajten mot partier som vill försämra för vanligt folk.

Låt Europaparlamentsvalet 2019 bli valet då vi skickar en en tydlig signal att slå tillbaka mot lönedumpare och skattefifflande skurkar. 

För oss är det självklart att svenska kollektivavtal, svenska villkor och svenska lagar ska gälla alla som jobbar i Sverige. 

Därför kommer vi kryssa #2 Johan Danielsson, på Socialdemokraternas lista.