Minst 7 500 textilarbetare i Bangladesh har blivit avskedade efter de senaste stora strejkrörelserna, enligt Human Rights Watch.

Textilarbetarna syr kläder för bland andra H&M, Lidl, Marks&Spencer, Esprit, Walmart och JC.

H&M har publicerat ett uttalande på sin hemsida där företaget påstår sig vara ”djupt oroat över den senaste tidens utveckling i Bangladesh”. Företaget medger att textilarbetare har blivit avskedade från fyra av deras kontrakterade företag.

Företaget påstår sig dock vara för ökade löner för textilarbetarna. Det finns ingen större anledning att tro på detta.

De låga lönerna var den främsta orsaken till den senaste tidens strejkrörelser i Bangladesh.

Fackföreningarna och textilarbetarna i landet har under lång tid kämpat för att höja lönerna, utan resultat.

Företaget driver inte sin verksamhet av humanitära skäl. Strävan efter profit är den helt överordnade drivkraften

Peter Sundborg

De vilda strejkerna under december och januari var uppenbarligen en sista utväg. Över 50 000 arbetare deltog i strejkerna.

Strejkaktionerna satte skräck i detaljhandelskapitalet och deras kontrakterade företag. Artikeln på H&M:s hemsida tyder på att de är pressade. Detaljhandelskedjan påstår att man förstår textilarbetarnas frustration, men att vandalism och våld inte kan tolereras.

H&M säger sig var för fredliga lösningar på konflikter.

Enligt Human Rights Watch är det dock inte arbetarna som stått för våldet, utan landets poliskår.

Hundratals arbetare har dessutom på mycket lösa, eller inga grunder alls, anklagats för olika typer av brott.

Att H&M skulle var för höjda löner är ett uttalande av en trängd, men inte sanningsenlig detaljhandelskedja.

Det är inte företaget som sätter lönerna, men man skriver kontrakten, och att företaget skulle gå med på dyrare kontrakt är givetvis uteslutet. H&M vet mycket väl att det i förlängningen är de låga lönerna som skapar vinsterna.

Företaget driver inte sin verksamhet av humanitära skäl. Strävan efter profit är den helt överordnade drivkraften.

Textilindustrins flytt fram från Sverige först till länder i Sydeuropa och sedan till utvecklingsländer har haft ett enda syfte, att sänka lönekostnaderna.

H&M:s kontraktsföretag i Bangladesh kommer aldrig att höja sina arbetares löner om de inte tvingas därtill av arbetarna själva.

Det står ingenting i H&M:s uttalande om att man är emot polisvåldet. Det står heller ingenting om att man kommer att verka för att avskedade arbetare återanställs.

Att företaget tvingas göra ett uttalande om situationen i Bangladesh beror inte på omsorg om arbetarna utan om omsorg om relationen till kunderna.

Det är till kunderna uttalandet riktar sig.