Förhandlingarna mellan facket Vårdförbundet samt arbetsgivarorganisationerna SKL och Sobona hade kört fast och medlare kallades in för att lösa det som varit fackets huvudfråga: Hur ge mångåriga skickliga och engagerade medarbetare chansen till en karriär med rejäl löneutveckling?

Sjuksköterskorna gick ut med ett krav på 10 000 kronor mer i månaden till ”särskilt yrkesskickliga”, dock utan att ange hur länge det fick ta att uppnå målet.

Nu blev resultatet ett sifferlöst avtal. Det innebär att nya löner för sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor ska förhandlas fram lokalt i dialog mellan chef och medarbetare.

Parterna har träffat ett treårigt avtal från och med den 1 april 2019.

– Det finns möjlighet att säga upp avtalet efter två år, påpekar Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro på parternas gemensamma pressträff på torsdagskvällen.

– Med det nya avtalet har vi tagit viktiga steg för att säkra vårdens kompetensförsörjning. Det finns nu goda förutsättningar att locka och behålla både erfarna nyckelkompetenser och nya medarbetare.

Hon framhäver också att avtalet ger minskad nattarbetstid.

Joakim Larsson, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation, är nöjd med den långa avtalstiden och att lokal lönebildning med individuell och differentierad lönesättning ger möjlighet att prioritera vissa personalgrupper.

– Vi behöver ta vara på alla medarbetares kompetens och engagemang, och även locka till oss nya medarbetare. Det nya avtalet förstärker medarbetarnas karriärmöjligheter ytterligare, säger Joakim Larsson.

 

Mest i procent för sköterskor

Löner och utveckling för några olika yrkesgrupper. Grundlön före eventuell ob:

Yrke snittlön 2014 – snittlön 2017) –  Ökning i procent

Grundutbildad sjuksköterska: 29 400 – 34 300 – +16,7

Sjuksköterska, intensivvård: 32 800 – 36 800 – +12,2

Specialistläkare: 69 800 – 74 000 – +6,0

Grundskolelärare: 29 200 – 32 900 – +11,7

Poliser: 29 700 – 32 100 – +8,1

Undersköterska 23 100 25 000 +8,2

Snickare 30 100 31 900 +6,0

Samtliga 31 400 33 700 +7,3

Källa: SCB