Gör Arbetets valkompass inför EU-valet här

Foto: TT Bild

Kromtrioxid

Kromtrioxid (sexvärt krom) – används i industrin, exempelvis bilindustrin. Kan ge lungcancer och tarmcancer. Allergiframkallande.

Arseniksyra

Arseniksyra används bland annat för träimpregnering, som bekämpningsmedel och industriellt rengöringsmedel. Cancerframkallande.

Kvartsdamm

Kvartsdamm förekommer i luften i verksamheter som exempelvis bygg- och anläggningsarbete, mineralutvinning, grus-, sten- och betongindustri. Även vid gjuterier och asfaltverk. Kan ge lungcancer, KOL och silikos samt hjärt- kärl- och njursjukdomar.

Formaldehyd

Formaldehyd används i industrin, som desinfektions- och konserveringsmedel och vid framställning av bland annat plaster och lack. Används som bindemedel i lim till träskivor, t ex spånskivor. Retar andningsvägar och ögon. Kan ge försämrad lungfunktion. Allergiframkallande och cancerframkallande. Kan påverka menstruationscykeln.

Dieselavgaser

Dieselavgaser ger risk för lungcancer vid långvarig exponering. Drabbar exempelvis gruvarbetare, transport- och hamnarbetare, tunnel- och vägarbetare.

Beryllium

Beryllium är en giftklassad lättmetall som ingår i legeringar som används i elektronisk industri, kärnkraft och flygplansindustri. Kan ge irritation i luftvägarna. Kemisk lunginflammation. Risk för beryllios, en sorts dammlunga. Kan orsaka lung- och skelettcancer.

Kadmium

Kadmium kan exempelvis finnas i färgpigment. Förekommer i batteritillverkning, finns också i berggrunden och kan vara farligt för den som arbetar i smältverk. Kan finnas i fosfatgödsel. Påverkar lungor, njurar och kalkar ur skelettet.

Bisfenol A

Bisfenol A (BPA) – finns i termopapper som används i kvittorullar. Hormonstörande och stör fortplantningen hos kassapersonal. Begränsning börjar gälla nästa år.

1-metyl-2-pyrrolidon (NMP)

NMP är ett lösningsmedel. Används i industrin i exempelvis färg, lack och bilvårdsprodukter. Kan orsaka fosterskador.

MOCA

Processkemikalien MOCA används som lösningsmedel inom industrin. Används exempelvis i plasttillverkning. Kan orsaka lungcancer.