Efter att den tredje reserverade månaden i föräldraförsäkringen infördes 2016 har papporna tagit ut fler dagar med föräldrapenning.

– Den tredje månaden har bidragit till ett jämnare uttag av föräldrapenningen. Efter införandet har 40 procent av papporna tagit ut minst tre månader. Det är rätt coolt, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) om siffrorna.

Men effekterna har inte varit lika stora som när den första och andra månaden infördes. Det visar en analys som Försäkringskassan gjort två år efter att den tredje månaden infördes 2016.

När den första reserverade månaden, som alltså inte går att överlåta till den andra föräldern, infördes 1995 var det främst män med lägre utbildning, högst grundskoleexamen, som ökade sitt uttag.

De tog ut 16 dagar mer än innan, men det var även den reform som hade störst effekt totalt, då männen ökade sitt uttag med tio dagar under barnets första levnadsår.

Jag har aldrig gjort någon hemlighet av att jag vill ha en tudelad föräldraförsäkring. Både utifrån att vi ser att det är verkningsfullt och att vi ser så tydligt att den snedfördelning vi har får sådana oerhörda konsekvenser på kvinnors löneutveckling

Annika Strandhäll

Den andra månaden infördes 2002 och då var det framför allt högutbildade män (minst två års högskoleutbildning) som ökade uttaget, med åtta dagar. På totalen ökade papporna sitt uttag med fyra dagar.

När så den tredje reserverade månaden infördes visar det sig alltså att män med medelhög utbildning (gymnasieexamen) är de som i störst utsträckning tar ut fler dagar än tidigare, sju fler än innan reformen. Även här ökade männens totala uttag med fyra dagar.

– Försäkringskassan konstaterar att de reserverade dagarna skyndar på utvecklingen mot ett mer jämställt uttag, men pekar också på att det kan behövas andra verktyg för att påverka grupper som har mycket lågt uttag, säger Annika Strandhäll.

Nu pågår samtal mellan regeringen och alla andra riksdagspartier utom KD och SD om föräldraförsäkringens framtid.

Utgångspunkten är en utredning som lämnade sitt slutbetänkande för drygt ett år sedan.

Bland utredningsförslagen finns en tredelad föräldraförsäkring, med fem månader till vardera förälder som inte går att föra över, och fem valfria månader.

Om Annika Strandhäll får önska skulle hon vilja gå ännu längre.

– Jag har aldrig gjort någon hemlighet av att jag vill ha en tudelad föräldraförsäkring. Både utifrån att vi ser att det är verkningsfullt och att vi ser så tydligt att den snedfördelning vi har får sådana oerhörda konsekvenser på kvinnors löneutveckling.

– Samtidigt är jag en väldigt pragmatisk politiker och jag vill se resultat. I det parlamentariska läge vi har är det absolut viktigaste att vi kan förflytta den här frågan framåt de kommande åren. Det kommer med största sannolikhet innebära olika kompromisser, konstaterar Annika Strandhäll.

Försäkringskassans analys omfattar endast barn som har föräldrar av olika kön.