Tjänstemännens fackliga paraplyorganisation TCO har länge drivit på för högre tak i statens ersättningssystem.

Lagom till förbundskongressen och att statsminister Stefan Löfven (S) hälsar på har TCO tagit fram en rapport som visar att allt fler arbetstagare, även i lägre inkomstklasser, får se taken i de statliga inkomstförsäkringarna bli allt lägre i förhållande till lönen.

Orsaken till att taket i a-kassan halkar efter är att det saknas en årlig indexering, det krävs alltså aktiva politiska beslut från politikerna, beslut som tas ganska sällan.

Taket i sjukförsäkringen följer visserligen inflationen, men lönerna stiger oftast snabbare, varför även sjuklönen tappar i värde över tid.

A-kasseersättningen vid arbetslöshet ligger på 80 procent av lönen de första 100 dagarna, men det gäller bara upp till en lön på 25 000 kronor i månaden (taket).

Den som exempelvis tjänar 40 000 kronor i månaden får av staten därmed ut bara 50 procent i a-kassa vid arbetslöshet.

TCO har satt ihop en medelklassfamilj där föräldrarna tjänar 35 000 respektive 25 000 i månaden för att räkna på effekterna av arbetslöshet, sjukdom och föräldraledighet.

En snittlön på arbetsmarknaden ligger runt 34 000 kronor.

Om den som tjänar bäst blir arbetslös försvinner drygt 12 000 kronor i månaden i disponibel inkomst. I sjukdomsfallet tappar familjen 10 000 kronor och vid föräldraledighet lite över 6 000 kronor, beroende på att taket i dessa försäkringar ligger högre.

Men merparten av löntagarna är tilläggsförsäkrade via facket. Strax under 90 procent av LO-medlemmarna och över 90 procent bland medlemmarna i tjänstemännens fackförbund har sådana försäkringar.

Då stannar den ekonomiska smällen för barnfamiljen på 7 200 kronor i månaden vid arbetslöshet.

I motsvarande mån täcker vissa fackförbunds försäkringar upp ungefär halva bortfallet vid sjukdom, lite mindre vid föräldraledighet.

– Genom kollektivavtalade ersättningar och inkomstförsäkringar toppas inkomsterna upp. Men det innebär inte att staten kan smita från sitt ansvar, säger Eva Nordmark.

Olle Lindström/TT

Tak i försäkringarna*

• Taket i a-kassan slås i vid en månadslön på cirka 25 000 kronor i månaden. Däröver faller alltså ersättningen från 80 procent av den tidigare inkomsten. A-kassa som mest cirka 20 000 kronor i månaden.

• Taket för ersättning med sjukpenning går vid en månadslön på cirka 31 000 kronor i månaden. Sjukpenning ger cirka 23 700 kronor som mest.

• Vid ersättning från föräldraförsäkringen är motsvarande tak en månadslön på cirka 38 200 kronor i månaden. Därmed får man cirka 29 700 kronor i månaden som mest.

*Ersättningarna avser enbart de statliga. Inkluderar inte eventuella tilläggsförsäkringar från facket.

Källa: TCO