Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Solidaritetsnätverket Clean Clothes Campaign (CCC) äger totalt fem aktier i modejätten H&M, och hade till årsstämman den 7 maj lagt ett förslag om att hela fjolårets vinst skulle gå till att höja lönerna för de som tillverkar företagets kläder.

Men tanken att satsa omkring 16 miljarder kronorna, vinsten före skatt, på förbättrade villkor i leverantörsleden föll inte ägarna i smaken.

– De stödde det inte. Tyvärr sker omröstningen genom acklamation så vi vet inte riktigt hur mycket stöd vi fick. Men majoriteten var helt klart emot, säger Neva Nahtigal, kampanjstrateg på CCC.

H&M röstar om levnadslöner

Global

Nära hälften av H&M kontrolleras av ägarfamiljen Persson. Därutöver har bland andra tredje och fjärde AP-fonderna samt Afa Försäkring innehav.

– Att lägga ett så radikalt förslag var ett medvetet val för att knuffa diskussionen, även om det aldrig var realistiskt att det skulle antas. Och vår svenska partner Fair Action upplevde att samtalen med banker och pensionsfonder gick framåt på grund av det här, säger säger Neva Nahtigal.

I anslutning till stämman avslutades en årslång kampanj där CCC försökt pressa H&M att verka för levnadslöner.

En petition med närmare 180 000 namnunderskrifter överlämnades till företagets vd Karl-Johan Persson.

– Kampanjen avslutas nu men det betyder inte att vi slutar hålla ögonen på H&M. Vi fortsätter fokusera på modeföretagens ansvar för mänskliga rättigheter i leverantörsleden, säger Neva Nahtigal.

H&M:s utdelning

H&M:s årsstämma biföll styrelsens förslag om en utdelning på 9,75 kronor per aktie.

För ägarfamiljen Persson, som äger 47,5 procent av aktierna, innebär det drygt 7,6 miljarder kronor.

Minimilönen för en textilarbetare i Bangladesh är motsvarande 856 kronor i månaden.