I min roll som fackligt förtroendevald i byggbranschen får jag alltför ofta bilden av att mina kollegor tror att facket är något annat än vi arbetare.

Jag lämnas ofta med känslan av att facket är kontoret på andra sidan stan.

Att facket är ombudsmannen som kommer och gör en avstämning av ackordet var tredje månad.

Att facket är något som man ringer när det krisar, precis som man ringer sitt försäkringsbolag när man är i behov att hjälp.

Problemet med detta är att din fackförening inte är ett försäkringsbolag som du bara ringer vid en kris.

Ett försäkringsbolag klarar sig bra på att endast få pengar i utbyte av en tjänst, men ett fackförbund kan aldrig uppnå sitt syfte genom att bara få in medlemsavgifter.

Ett fackförbund är en levande förening bestående av medlemmarna, och föreningen blir bara så levande som vi medlemmar gör den.

Frågan vi arbetare bör ställa oss där ute är därför inte bara vad vår fackförening kan göra för oss, utan också vad vi kan göra för vår fackförening

Karl Paine

Utvecklingen jag tycker mig se är att facket allt för ofta reduceras till någonting som erbjuder tjänster, snarare än något som naturligt genomsyrar verksamheten på arbetsplatserna.

Detta blir otroligt skadligt då det tenderar att passivisera medlemmarna till att bara vara några som betalar för en tjänst, snarare än några som medvetet engagerar sig, och identifierar sig med sin förening och dess syfte.

Många medlemmar skulle nog hålla med om att det är viktigt att engagera sig, men klagar ändå över att inte har tid eller ork att göra det själv.

Därför måste vi komma bort från bilden av att fackligt engagemang är något borta i horisonten.

Faktum är att de största fackliga vinsterna görs ute på arbetsplatserna varje dag, inte inne på något kontor.

Och våra föreningar hade inte varit någonting utan alla små men ändå viktiga händelser som sker dagligen tack vare våra medlemmar.

Du som enskild medlem ska inte behöva göra allt, eller ge upp alla dina intressen för att engagera dig i din förening.

Det är därför viktigt att komma ihåg att alla framsteg räknas i den hårda kampen om högre löner och bättre arbetsvillkor.

Fackligt engagemang kan vara så enkelt som att fråga dina kollegor om de är medlemmar, eller att anmäla den nyanställde till hens första fackliga utbildning, eller att bara stötta skyddsombudet om denne hamnar i konflikt med chefen.

Ingen handling är för stor eller för liten när det handlar om att förbättra villkoren ute på Sveriges arbetsplatser.

Utan medlemmarnas handlingar är förbunden bara tomma skal, och det är därför upp till oss att tillsammans blåsa dem fulla av liv.

Frågan vi arbetare bör ställa oss där ute är därför inte bara vad vår fackförening kan göra för oss, utan också vad vi kan göra för vår fackförening.