90 000 sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker väntar fortfarande på ett nytt kollektivavtal.

Det gamla avtalet som skulle ha löpt ut sista mars förlängdes efter att Vårdförbundet och arbetsgivarorganisationerna SKL och Sobona inte kunnat enas om villkoren för anställda i kommuner, landsting och kommunala bolag.

Det som varit en stor stötesten genom förhandlingarna är fackets krav på 10 000 kronor mer i månaden till dem som är ”särskilt yrkesskickliga”.

– Kollegor som egentligen trivs säger upp sig på grund av lönen och går till bemanningsföretag eller privata vårdföretag. De har svårt att se varför de ska stanna kvar och nöja sig med 8 000 kronor mindre i månaden, sade Lotta Dickman, sjuksköterska på intensivvårdsavdelningen på Södersjukhuset i Stockholm, till Arbetet i mars.

Hon har startat en namninsamling ”för rättvisa löner och hälsosamma villkor” och även på andra håll i landet har stämningen över de små löneskillnaderna mellan nya och mer erfarna i yrket varit upprörd.

Vårdförbundet och SKL oeniga om lönesatsning på erfarna sjuksköterskor

Löner & Avtal

I mitten av april tog medlare över förhandlingarna, efter att parterna inte lyckats komma överens.

En av medlarna, Göran Gräslund, tidigare generaldirektör på Datainspektionen, vill inte kommentera nuläget utan hänvisar till parterna.

Annelie Söderberg är förhandlingschef på Vårdförbundet och den som träffar medlarna.

– Det är svårt för mig att sia om vad som händer i morgon eller i övermorgon. Vi har ännu inte börjat titta på det som är den mest väsentliga delen och som gjorde att vi hamnade i medling, lönesatsningen till särskilt yrkesskickliga. Eftersom vi inte börjat med den frågan så vet vi inte om vi parter har kommit närmare varandra, säger hon.

Hur påverkar det här yrkesgrupperna?
– Det som påverkar direkt är ju att de inte får sin löneöversyn för 2019 när andra grupper får det. De får vänta. Sen bekräftas de väl i den frustration de känner över bristen på goda arbetsgivare.

Helene Lindstrand, presschef på SKL, säger att de inte har någon kommentar om förhandlingarna nu när medlarna driver processen.

Vårdförbundets avtalskrav: 10 000 mer i månaden för erfarna

Löner & Avtal

Hon berättar att arbetsgivarsidan och fack träffar medlarna var för sig och sedan avgör medlarna vilket förslag som läggs.

– Vi har inget att säga om läget eller vad som händer sedan, för det vet vi inte.

Tidigare har SKL:s förhandlingschef Niclas Lindahl förklarat för Arbetet att han ser Vårdförbundets lönekrav som en försvårande fråga.

Han pekade då på marknadskrafterna som en förklaring till att nyanställda gått in på relativt höga löner, då arbetsgivare tvingats erbjuda det för att kunna nyanställa sjuksköterskor. Därtill menade han att ett stort lönelyft för en viss grupp, i detta fall de mest erfarna, inte går att förena med den lokala lönebildning som hittills gällt.

– Också nivån är problematisk. Vi har att förhålla oss till löneökningstakten på resten av arbetsmarknaden, sa Niclas Lindahl till Arbetet i slutet av mars.