Efter ett par års relativt lugn på arbetsmarknaden, i alla fall när det gäller kollektivavtalsförhandlingar, drar det nu ihop sig till ett stort avtalsår. 2020 ska totalt 485 kollektivavtal omförhandlas.

IF Metall är part i 40 av dem och är ett av de förbund som är med och sätter industrimärket som bestämmer löneökningarna för hela arbetsmarknaden.

Nu drar förbundet igång avtalsrörelsen med avtalskonferenser runt om i landet där förtroendevalda ska samlas för att diskutera vilka frågor som är viktigast att driva.

– Det är ett nytt upplägg där man ska börja med att diskutera hur de upplever det nuvarande avtalet. Och sedan hur de ser på läget inför de kommande förhandlingarna, förklarar IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkäla.

Varför har ni inte haft avtalskonferenser tidigare, som många andra förbund har haft?
– Tidigare har vi haft något vi kallat IF Metall-träffar, men det var en mer allmän grej med olika frågor. Nu koncentrerar vi hos på avtalsfrågorna helt och hållet.

Förbundets ekonomer har gjort bedömningar av framtiden och en fråga som kommer att lyftas under konferenserna är om de lokala förtroendevalda känner igen sig i den bilden.

– Det är väldigt många ekonomer som pratar om att vi är på väg in i en lågkonjunktur nu. Då ställer vi frågan på konferensen: Hur ser ni på läget, hur ser det ut på era företag? Det är ju de som är ute i verkligheten.

Även de medlemmar som inte kommer att vara med på avtalskonferenserna har möjlighet att påverka.

– Samtidigt som det här pågår så har man möjlighet att skriva motioner till vårt avtalsråd fram till mitten av augusti. Sedan ska vi sammanställa det och ta med till IF Metalls avtalsråd senare i höst.

Vilka frågor tror du kommer dyka upp som blir viktiga för er att driva?
– Frågan om deltidspension, där vi fått igenom ökade avsättningar på 2,2 procent utöver avtalspensionen. Det tycker våra medlemmar är väldigt bra, så jag tror att det kommer att vara en viktig fråga även fortsättningsvis.

Han lyfter också arbetsmiljöfrågorna som han tror kommer att diskuteras mycket i den kommande avtalsrörelsen.

– Vi har ju väldigt många dödsolyckor, 58 stycken förra året. Så det är någonting vi måste fundera på hur vi ska komma åt.

När det gäller frågor om kompetensutveckling och anställningstrygghet tror Veli-Pekka Säikkäla att det är bättre att lämna dem till de pågående förhandlingarna mellan LO och Svenskt näringsliv.

Förhandlingar som nu fått en stark yttre press genom den utredning som nyligen tillsattes och som bland annat ska förslå utökade undantag från turordningsreglerna och större arbetsgivaransvar för kompetensutveckling.

– De frågorna är så stora så jag tror inte att man ska blanda in lönefrågan när man pratar om trygghet och omställning. Jag vill inte hamna i en situation där man ska byta trygghet mot löneökningar.

Även om kompetensutveckling och trygghetsfrågor varit upp i tidigare avtalsförhandlingar tycker inte Veli-Pekka Säikkäla att det har varit en framkomlig väg.

– Vi har många fina skrivningar i våra avtal om kompetensutveckling, men det blir ingenting av de fina skrivningar. Så jag tror att de frågorna måste tas i ett större sammanhang.

Avtalsförhandlingarna går in i ett skarpt läge strax innan jul. Traditionen bjuder att parterna överlämnar sina avtalskrav sista fredagen innan jul, som en förtida julklapp

– Så vi förstör julen för varandra. Sedan får vi ledigt några dagar innan vi drar igång på fullt allvar runt trettondagen.