Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

I den ljumma Krakowkvällen står engelskaläraren Grazyna Zagorny med mikrofon inför uppskattningsvis ett hundratal personer på en manifestation.

Tidigare under torsdagen har den lärarstrejk hon deltagit i sedan den åttonde april dragits tillbaka av facket.

Men Grazyna Zagorny är inte desto mindre inriktad på förändring.

– Vi ger regeringen en chans att börja behandla oss seriöst, säger hon till Arbetet apropå att strejken nu pausar.

För det rör sig inte om något definitivt stopp. Från ledningen för facket ZNP är budskapet att kampen, som Arbetet Global tidigare rapporterat om, ännu pågår.

Konflikten kan återupptas i september om inget förändras. Kraven handlar både om lön och andra frågor.

Facket beskriver det som att lärarna nu tar ansvar när politikerna inte gjort det. Ansvar för att eleverna ska få genomföra sina examinationer i maj.

Dessutom oroade sig lärare och deras företrädare för konsekvenserna av en lösning som regeringen var på väg att införa apropå strejken.

Den gick ut på att minska lärarnas betydelse i examinationsprocessen, så att andra kan träda in i deras ställe.

Grazyna Zagorny säger att det finns de som är besvikna över uppehållet i konflikten, men att hon förstår beslutet.

– Vi måste tänka på hur folk ser på oss också, säger hon.

”Lögner skadar lärare” står på det plakatet.

Inställda examinationer skulle kunna leda till en starkare opinion mot lärarnas krav.

Regeringen har tillbakavisat lärarnas lönekrav. Det sticker i ögonen på lärare hur regeringen samtidigt har satsat exempelvis på mer stöd till barnfamiljer, ett stöd till alla familjer oavsett ekonomisk situation.

– Det finns pengar, men inte till oss, konstaterar Grazyna Zagorny.

I manifestationen på torget i Krakows gamla stad deltar inte bara lärare utan även andra grupper som får betalt via allmänna medel, bland annat socialarbetare – en yrkesgrupp som också har lyft krav på bättre villkor.