Enligt vad Tord Smetana berättar i Västerbottenskuriren började det i höstas då han tvingades säga upp anställda på grund av minskad orderingång, rapporterar Målarnas Facktidning. 

Den sist anställde var skyddsombud utsedd av facket enligt gällande regler.

Facket hävdade förstärkt skydd mot uppsägning enligt förtroendemannalagen.

Det uppdagades också att Smetana måleri betalat en lärling för låg lön. Det hade skett av misstag säger Tord Smetana till Västerbottenskuriren, och resterande belopp betalades ut direkt det upptäcktes.

Trots det drev Målareförbundet saken vidare med skadeståndskrav, vilket Smetana anser vara fel av facket.

De lyckades inte komma överens på lokal nivå utan det ledde till central förhandling. Där fick facket rätt men kom överens om ett lägre skadestånd än det först begärda.

Enligt Smetana driver facket regionalt en kampanj mot honom med krav på förhandlingar och hot om nya skadestånd för vad han kallar småsaker.

Kim Berglund är ombudsman i avdelningen och han säger till Målarnas facktidning att det här företaget inte behandlas på något annat sätt än andra.

– Om vi upptäcker något fel kallar vi till lokal förhandling. Löser det sig inte går det till central förhandling. Vi följer förhandlingsordningen och krav på skadestånd måste vi ställa redan i första skedet, det kan vi inte komma med sen, säger Kim Berglund.

Vad handlar förhandlingarna om, är det småsaker?
– Hindrande av skyddsombud, uppsägning av förtroendevald, ej utbetald rätt lön till lärling under tre år, det blir en ansenlig summa. Det tycker inte jag man kan kalla småsaker.

Kim Berglund berättar om fem-sex förhandlingar lokalt varav två som arbetsgivaren kallat till gällande att de skulle anställa en arbetsledare och att de stämt förbundet som de tycker misstolkar förtroendemannalagen.

När företaget varslade om uppsägning i höstas hävdade företaget undantag av en lärling eftersom dom har mindre än 10 anställda, och förbundet hävdade förstärkt anställningsskydd för skyddsombud vilket företaget emotsatte sig.

Eftersom en del är pågående förhandlingar vill inte Målareförbundet gå in närmare på detaljer.

Tord Smetana säger till Västerbottenskuriren att han inte ser någon annan lösning än att varsla samtliga tio anställda om uppsägning, för att slippa ha med Målareförbundet att göra.

Smetanas måleri blir förmedlingsföretag som tar in uppdrag och lägger ut jobben på de tidigare anställda som får skaffa F-skattsedel.

Artikeln är tidigare publicerad i Målarnas Facktidning som tillsammans med Arbetet och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.