Det var i höstas som Arbetsdomstolen kom fram till att Transdev bröt mot kollektivavtalet när företaget 2015 drog in ob-ersättning för tågvärdar som exempelvis har väntetid på bortastation under obekväm arbetstid, skriver Sekotidningen.

Domstolen dömde Transdev att betala den uteblivna ersättning plus skadestånd på 10 000 kronor till de två tågvärdar som Seko företrädde i AD. De fick också rätt till retroaktiv ob-ersättning.

Enligt Seko finns en tidigare lokal överenskommelse mellan klubben och Transdev som sade att de två tågvärdarna skulle utgöra en pilot, det vill säga att Arbetsdomstolens avgörande skulle omfatta alla. Samtliga medlemmar skulle, enligt Seko, få ett skadestånd på vardera 10 000 kronor.

Den tolkningen har Transdev inte godtagit och företaget har därför vägrat betala ut skadestånd till samtliga. Seko tar nu ärendet tillbaka till AD för att få prövat om förbundets tolkning ska gälla. Samtidigt fördubblar Seko skadeståndskravet till 20 000 kronor per medlem, eller totalt 6 miljoner.

Enligt förbundsjurist Ellinor Gudmundsson på LO-TCO Rättsskydd är det oklart hur Transdev tolkat domen när det gäller ob-ersättningen. Seko anser att alla medlemmar har rätt till retroaktiv ob-ersättning.

– Förbundet vet inte om företaget betalat ut all ob-ersättning och i så fall hur mycket som betalats ut. Kravet blir därför en schablon än så länge, säger hon.

Artikeln är tidigare publicerad i Sekotidningen som tillsammans med Arbetet och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.