Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Pressfriheten är fortsatt hotad världen över. Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex för 2019 visar att fientlighet, hat och våld mot journalister har skapat ett klimat präglat av rädsla.

Reportrar utan gränser har sedan 2002 listat situationen för pressfrihet i 180 av världens länder.

Årets pressfrihetsindex visar att antalet länder där journalister kan arbeta i säkerhet blir färre. 24 procent av 180 länder och territorier klassificeras som ”bra” eller ”ganska bra”, jämfört med 26 procent förra året.

Journalister avskedade när de ville bilda fack

Global

Överlag ökar antalet länder där situationen för pressfrihet klassificeras som ”problematisk” eller”svår” medan antalet länder där situationen klassificeras som ”mycket allvarlig” minskar något.

USA tappar tre platser, till 48, i årets index och medieklimatet anses nu vara ”problematiskt”, enligt Reportar utan gränser.

Aldrig tidigare har amerikanska journalister varit utsatta för så många dödshot eller så ofta tvingats vända sig till privata säkerhetsföretag för skydd, skriver organisationen.

Känd journalist greps i Filippinerna

Global

Även inom EU och på Balkan har situationen försämrat.

Det är fortfarande den region i världen där pressfriheten respekteras mest, men journalister utsätts allt oftare för allvarliga hot.

Norge toppar listan i år igen medan Sverige tappar från andra till tredje plats på grund av allt fler online-trakasserier.

”Politiska ledares fientlighet tar sig allt oftare uttryck i allvarliga och återkommande våldshandlingar mot journalister. Det har skapat ett helt nytt klimat av rädsla hos inte bara journalisterna, utan även medier överlag. Om vi inget gör åt detta hotas demokratin och demokratiska processer i hela världen”, säger Erik Halkjaer, ordförande för Reportrar utan gränser Sverige, i ett uttalande.

Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex

Indexet mäter nivån av mediefrihet i 180 länder och territorier och beaktar, förutom övergrepp som hot, gripanden och mord, faktorer som mediepluralism, oberoende, miljö, självcensur, juridiskt ramverk, transparens och infrastruktur. Indexet bedömer inte regeringens politik.

Länderna som toppar listan
1. Norge
2. Finland
3. Sverige
4. Nederländerna
5. Danmark
6. Schweiz
7. Nya Zeeland
8. Jamaica
9. Belgien
10. Costa Rica

Länderna med sämst pressfrihet
170. Iran
171. Laos
172. Saudiarabien
173. Djibouti
174. Syrien
175. Sudan
176. Vietnam
177. Kina
178. Eritrea
179. Nordkorea
180. Turkmenistan