Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

I januari listade Arbetet förslag om arbetsmarknaden som EU-politiker ville gå i mål med innan vårens EU-val. På tisdagen fick tre av dem stöd i slutgiltiga omröstningar i Europaparlamentet:

1. Arbetsvillkorsdirektivet

Direktivet innebär bland annat att provanställningar får vara max sex månader långa och att nyanställda omgående måste informeras om sina villkor.

Medlemsländerna får nu tre år på sig att införa reglerna i nationell lagstiftning.

EU-regler som oroat ska nu freda den svenska modellen

Arbetsrätt

Förslaget har varit mycket omdebatterat i Sverige, då det väckt oro för att EU kan börja reglera frågor som ska avgöras av parterna här. LO och Socialdemokraterna var dock nöjda efter förhandlingar tidigare i år, då undantag infördes.

2. Europeisk arbetsmarknadsmyndighet

Myndigheten ska informera arbetare och arbetsgivare som rör sig mellan länder om rättigheter och skyldigheter. Den ska också kunna ha en medlande roll om två eller fler länder är oense om vad regler som gäller arbetslivet innebär.

Myndigheten ska börja arbeta 2019 och vara i full gång 2021.

3. Skydd för visselblåsare

Reglerna ska hindra arbetsgivare från att straffa anställda som larmar om brott mot EU:s lagar.

Stärkt skydd för visselblåsare inom EU

Nyheter

Man får rätt att larma inom organisationen där man jobbar och till myndigheter. Under vissa omständigheter gäller skyddet också den som går direkt till medier.

Även om Europaparlamentet nu röstat för skyddet ska reglerna också röstas igenom i ministerrådet innan det är helt klart. Sedan kommer medlemsländerna ha två år på sig att införa dem i nationella lagar.

– Jag är väldigt glad över att den här frågan äntligen är i hamn. Vi får en stor förbättring av visselblåsarskyddet i väldigt många EU-länder. I de flesta länder har man nästan inget skydd alls, sa Max Andersson, tidigare mp-parlamentariker som nu bytt till Partiet Vändpunkt, när förhandlingar om förslaget avslutats i mars.

EU skärper kraven på chaufförers villkor trots hårt motstånd

Arbetsrätt

Kvar från den lista som Arbetet publicerade i januari är mobilitetspaketet, som reglerar villkor för yrkeschaufförer.

Parlamentet röstade efter många turer för en version av dessa regler för två veckor sedan, men nu återstår slutförhandlingar med ministerrådet och EU-kommissionen innan reglerna kan röstas igenom definitivt.