Hur fegt är det inte att kränka kvinnors rättigheter genom att hota eller slå? Hur galet är det inte att tro att det är manligt att bete sig som ett svin?

Hur sjutton tänker man om man tycker att det är okej att ta till knytnävarna?

Just nu riktas samhällets ilska i hög grad mot gärningsmännen bakom kvinnofridsbrotten.

Det är riktigt och rätt. Men jag tror att vi måste våga hålla minst tre tankar i huvudet samtidigt och bredda perspektiven.

För det första. Låt oss få en debatt som utgår från brottsoffren.

Allt för många kvinnor kan vittna om hur män behandlat dem illa på de mest avskyvärda sätt.

Det är åt helvete.

Oavsett om det handlar om kända fall som Josefin Nilsson, vars öde vi kunnat följa i dokumentären ”Älska mig för den jag är”.

Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem som inte upphör genom att enskilda kvinnor bryter sig loss. Först när alla män tar sitt hundraprocentiga ansvar och beter sig som folk kan vi åstadkomma förändring

Tobias Baudin, Kommunal

Oavsett om våldet ”försvinner” som siffror i statistiken.

Vi måste ta offrens upplevelser och behov på allvar. Kroppsminnet av en misshandel kan leva kvar många år.

Upprepade hot och kränkningar kan skapa sår som aldrig läker. Kvinnojourerna, vårdcentralerna, polisen och arbetsgivarna, ja hela samhället, måste få resurser att prioritera kvinnors utsatthet.

För det andra. Våld mot kvinnor sker ofta i det egna hemmet där förövarna är ”helt vanliga” män. Ett blått öga kallas ”privatsak”. En hög sjukfrånvaro bortförklaras med ”dåligt immunförsvar”.

Men en sak vill jag vara extra tydlig med.

Varje gång vi misstänker att något inte står rätt till har vi en skyldighet att agera. Det kan vara din insats som vän, släkting eller kollega, som faktiskt gör skillnad.

Det är hög tid att göra upp med ett allt för vanligt mansideal som upprätthålls när män utsätter kvinnor för maktövergrepp och fara. Förebyggande arbete kan göra stor skillnad.

Redan på förskolenivå måste diskussioner om flickors och pojkars lika värde och rätt till sin egen kropp föras.

För det tredje. Inom den fackliga rörelsen talar vi ofta om vikten att kunna försörja sig själv och stå på egna ben.

Att du som kvinna ska ha de ekonomiska resurser som krävs för att kunna lämna en destruktiv relation.

Samtidigt vet vi att den ekonomiska möjligheten att lämna bara är en av många faktorer som spelar roll för att bryta mönstret.

Hur fegt är det inte att kränka kvinnors rättigheter genom att hota eller slå? Hur galet är det inte att tro att det är manligt att bete sig som ett svin?

Tobias Baudin, Kommunal

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Därför erbjuder Kommunal tillsammans med Folksam möjligheten att till stödsamtal för dig som är medlem hos oss.

Tveka inte att ringa om du behöver!

Den senaste tidens debatt har än en gång visat hur några av patriarkatets fulaste uttryck lever kvar som ett ogräs i vårt samhälle.

Den ilska som med rätta blossat upp ska vi omvandla till energi.

Jag lovar att göra vad jag kan. Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem som inte upphör genom att enskilda kvinnor bryter sig loss.

Först när alla män tar sitt hundraprocentiga ansvar och beter sig som folk kan vi åstadkomma förändring.