Arbetslösheten har fallit stadigt under en rad av år. Men det kan vara slut på det nu.

Nedgången avtar, helt enligt Arbetsförmedlingens egna tidigare prognoser. Nästa år är mångas bedömningar att den stiger svagt.

I slutet av mars var 345 000 personer, eller 6,9 procent av arbetskraften, inskrivna som arbetslösa på förmedlingarna.

Det är 14 000 färre än samma månad i fjol. Sista kvartalet 2018 låg nedgången på årsbasis på runt 20 000 per månad.

Var försvagningen på arbetsmarknaden sker är än så länge något oklart.

– Exakt hur den ser ut (avmattningen) är för tidigt att säga, säger Sundén som konstaterar att efterfrågan på arbetskraft generellt fortsatt är stor men att de arbetslösa saknar den kompetens som arbetsgivarna vill ha.

Varslen om uppsägningar har inte tagit fart utan låg i mars på 3 300, ungefär samma nivå som månadssnittet det senaste året.

Däremot ökar antalet anmälda arbetslösa något. Färre får jobb och de lediga platserna hör förmedlingarna minskar.

Olle Lindström/TT

Arbetslösheten i siffror

• Drygt 180 000 var i slutet av mars inskrivna som öppet arbetslösa, 8 000 färre än i fjol.

• 164 000 deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program, 7 000 färre än i fjol.

• 143 000 hade varit arbetslösa i mer än tolv månader, 12 000 färre än mars i fjol.

• Av de inskrivna på förmedlingarna fick nästan 31 000 ett jobb under månaden, 4 000 färre än i fjol.

• 3 300 personer varslades om uppsägning, jämfört med månadssnittet på 3 500 senaste tolv månaderna.

• De nya lediga jobben var 123 000, jämfört med 135 000 i mars i fjol.

Källa: Arbetsförmedlingen