Kommunals avgiftsfria studerandemedlemskap är till för gymnasieelever som läser till yrken förbundet organiserar.

Kvinnan som förbundet nu ska betala 30 000 kronor till läste till undersköterska, men inte på gymnasiet utan inom vuxenutbildningen.

Stockholms tingsrätt slår fast att det var åldersdiskriminering att neka henne avgiftsfritt medlemskap. Detta eftersom 47-åringar inte kan läsa på gymnasiet.

Kommunal hävdade bland annat att den utbildning som kvinnan gick skiljer sig från gymnasiets.

Samt att variationer även mellan olika vuxenutbildningar kan göra det svårt att skapa tydliga regler för vem som får bli studerandemedlem.

Domstolen pekar på att både gymnasieprogrammet, som ger rätt till avgiftsfritt medlemskap, och utbildningen kvinnan gick leder till undersköterskeexamen.

Slutsatsen är att de då måste ses som jämförbara.

Malin Sjunnebo, avtalsjurist på Kommunal, säger att förbundet inte överklagar domen.

– Vi ville ha det prövat så vi visste hur det förhöll sig. Nu vet vi det, säger hon.

Hon säger att en utredning redan har sett över bland annat reglerna för medlemskap.

Den kommer att föreslå att Kommunals kongress i maj beslutar om att ändra studerandemedlemskapet så att den som går på utbildning, vare sig det är på gymnasiet eller vuxenutbildning, får lösa vanligt medlemskap.

Avgiften baseras då på inkomst.