För bara ett och ett halvt år sedan kallade finansminister Magdalena Andersson (S) Sveriges ekonomi för ”urstark”. I dag är tongångarna annorlunda.

– Vi går mot något lägre tillväxt, sa Magdalena Andersson på dagens pressträff där hon presenterade vårändringsbudgeten.

Den svenska ekonomin bromsar in, enligt regeringens prognos över Sveriges ekonomi som presenterades i samband med vårbudgeten.

BNP-tillväxten, som förra året låg på 2,3 procent, kommer i år att minska till 1,6 procent. Den lägre tillväxttakten kommer sedan att forsätta till 2022, enligt prognosen.

Regeringens prognos

En orsak till den lägre tillväxten är den avstannande bostadsmarknaden, enligt regeringen.

”Det höga utbudet och den lägre prisnivån har bidragit till ett minskat bostadsbyggande”, skriver man i prognosen.

Samtidigt är arbetslösheten fortsatt låg och sysselsättningen hög.

Det leder till att det hos många företag är brist på arbetskraft.

”Långa rekryteringstider i näringslivet tyder på att det är svårare än vanligt för företagen att rekrytera den arbetskraft de efterfrågar”, skriver regeringen i prognosen.

Arbetslösheten sjunker

I prognosen betonar regeringen också att Sverige är en liten ekonomi som påverkas mycket av vad som händer i omvärlden. Den varnar särkilt för risker med handelspolitiska spänningar mellan Kina och USA samt vad som händer med Brexit.

Samtidigt är möjligheterna små att påverka läget och undvika lågkonjunktur om den globala ekonomin går sämre än väntat.

”Om konjunkturen skulle utvecklas sämre än väntat är möjligheterna att genom penningpolitiken stabilisera ekonomin begränsade till följd av det låga ränteläget”, skriver regeringen i prognosen.