– Hela Sverige ska inte bara leva, utan också växa.

Så kommenterade civilminister Ardalan Shekarabi (S) beskedet om att en lång rad myndigheter kan få verksamheter flyttade från Stockholm.

Beslutet fattades av regeringen den 4 april och innebär att Statskontoret får i uppdrag att ”kartlägga och sammanställa planer för tio myndigheters lokalisering av verksamhet”. För åtta av de tio myndigheterna (se faktaruta) är flyttplanerna nya besked.

I en intervju med TT betonar dock Ardalan Shekarabi att det just nu handlar om en kartläggning och inte några konkreta planer.

– Planen nu är att vi ser vad myndigheterna gör själva och hur strategin för utlokalisering av verksamhet ser ut. Sedan — efter den 15 augusti när Statskontoret återkommit med en redovisning av uppdraget — kommer regeringen att ta ställning till om det behövs ytterligare regeringsbeslut eller om det sker i myndigheterna, säger han.

Britta Lejon, ordförande för fackförbundet ST, är inte glad över beskedet.

Hon menar att myndighetsflyttar, utan andra skäl än just att flytta, är dyra och påverkar verksamheter negativt – ofta under flera år.

– Vi tycker i stället att man ska se till att de verksamheter som finns har jättebra förutsättningar att bedriva verksamhet runt om i landet och att, när man skapar nya myndigheter eller ändå omorganiserar, ska se till att man lägger dem klokt runt om i landet, säger hon.

En av myndigheterna som kan utlokaliseras är Arbetsförmedlingen. Nyligen avslöjades planer på stora nedskärningar på Arbetsförmedlingen som innebär att fler än hälften av alla kontor i landet läggs ner.

Att man nu drar upp nya planer för myndigheten, mitt i kaoset med den nuvarande nedskärningen, är särkilt illa, enligt Britta Lejon.

– Vi tycker inte att någon tar ansvaret i reformeringen av Arbetsförmedlingen utan att alla bara skyller på alla. Och att ta med Arbetsförmedlingen i den där uppräkningen av myndigheter samtidigt som allt annat sker, det är ohållbart.

Arbetet har tidigare berättat om tvisten om Fastighetsmäklarinspektionens flytt från Stockholm till Karlstad som gick av stapeln i december förra året.

Myndigheten ansåg att de anställda hade en skyldighet att följa med.

Om de inte ville det fick de själva säga upp sig, något som skulle leda till ekonomiska förluster, enligt de anställdas fackförbund ST och Jusek. Frågan drevs till Arbetsdomstolen som gick på arbetsgivarnas linje.

Britta Lejon säger att statligt anställdas anställningstrygghet i dag är sämre än privatanställdas. Och just trygghetsfrågorna kommer att bli en stor fråga i nästa avtalsrörelse, enligt henne.

– Vi kommer driva frågor som har med det här att göra. Trygghetsfrågorna kommer att vara på vår agenda om politikerna fortsätter att flytta runt jobb i stället för att ge långsiktiga förutsättningar för verksamheter som i dag finns runt om i landet.

Dessa myndigheters flyttplaner ska kartläggas

Arbetsförmedlingen

Centrala studiestödsnämnden

Försäkringskassan

Kriminalvården

Lantmäteriet

Pensionsmyndigheten

Polismyndigheten

Skatteverket.