Svenskt Näringsliv har pratat om att reformera arbetsrätten under en längre tid.

Svenskt Näringsliv lindar in sina argument så gott de förmår. Men bakom deras fina formuleringar döljer sig en bister verklighet för arbetstagarna.

Här nedan beskriver jag några av Svenskt Näringslivs vanligaste argument om arbetsrätten och konsekvenserna om dessa åtgärder går igenom.

1 Ett reformerat anställningsskydd med ökade möjligheter för arbetsgivare att bemanna utifrån företagets verksamhet och vardag

Med detta menas att det som finns i las i dag, såsom turordningsregler, företrädesrätt, omplacering, personliga skäl, arbetsbrist, tas bort. Konsekvensen blir att en arbetsgivare kan säga upp en medarbetare när som helst utan skyldighet att titta på omplacering samt att medarbetaren ej heller har någon som helst företrädesrätt om arbetsgivaren behöver återanställa.

2 Bättre förutsättningar för kompetensutveckling med ökade incitament för företaget att investera i medarbetarnas kompetens

Här blir jag mest förundrad. Att medlemsföretagen i Svenskt Näringsliv vill ha bättre förutsättningar (läs: det måste bli billigare) att kompetensutveckla sina medarbetare kan jag förstå. Men att samma medlemsföretag behöver ökade incitament är ganska anmärkningsvärt. Det finns alltså företag som tycker att de behöver fler och bättre anledningar till att investera i sina medarbetares kompetens. En oerhört märklig argumentation med tanke på alla de presentationer (som jag hört under tio år som fackligt förtroendevald) där ledningsgrupper lovordat medarbetarnas betydelse för verksamheten.

3 Ännu effektivare omställningsförsäkringar som hjälper de som blivit uppsagda att hitta nya jobb

Äntligen en punkt som man kan hålla med om och förstå. Det underliga är att Svenskt Näringsliv konsekvent under ett antal år vägrat diskutera förbättringar i våra gemensamma försäkringar. Trots att dessa gått med överskott. De har i stället ställt som krav att överskottet skall gå till ägarna i form av utdelning som i detta fall är Svenskt Näringslivs medlemsföretag.

4 En specialiserad arbetsförmedling med fokus på myndighetsutövning och effektivitet. Privata aktörer får större ansvar för stöd och matchning 

Det man kan säga om denna punkt är att det ser ut som ett beställningsjobb. De privata aktörer som nämns är med stor sannolikhet medlemmar i Svenskt Näringsliv.

5 En arbetslöshetsförsäkring som omfattar fler och ger bättre skydd

Ännu en punkt som man kan hålla med om. Det intressanta är det som inte tas upp. Nivån som exempel hur mycket skall den höjas? Innebär ”omfattar fler och ger bättre skydd” en höjd nivå?