Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Döden på jobbet i den globala gruvindustrin kostar årligen tusentals människoliv.

Det är en av världens farligaste branscher.

Men när Arbetet Global går på djupet i sektorn som sysselsätter lite drygt 24 miljoner människor blir det tydligt att det råder en enorm okunskap om arbetsrelaterade dödsolyckor i världen.

Med några enkla klick i datorns webbläsare går det att få fram siffor över ett lands ekonomiska utveckling eller arbetslöshet.

När det kommer till arbetsmiljöförhållanden och antalet arbetsrelaterade dödsfall är historien en annan. Frågan är känslig.

Som Rosina Gammarano förklarar för Arbetet Global handlar bristen på kunskap inte bara om att det är svårt att samla in data.

Viktiga förklaringar är att arbetsgivare inte vill bli utsatta för kontroll och därför inte rapporterar in de olyckor som inträffar, men också om att länder inte vill ha negativ uppmärksamhet.

De mer bisarra sidorna av de bristande arbetsmiljöförhållanden som råder för gruvarbetare runt om i världen framkom i reportaget Turister i helvetet som Arbetet publicerade i september förra året. 

Vid vulkanen Kawah Ijen i Indonesien bryter gruvarbetare svavel under mycket hårda arbetsvillkor.

Kroppar trasas sönder, lungor förstörs och några risktillägg existerar inte.

Det blixtbelyser hur en god arbetsmiljö kan värderas till noll.

Mitt bland gruvarbetarna finns dessutom mängder av turister som tar selfies i den förfärliga arbetsmiljön.

Det blir snudd på outhärdligt att bevittna turisternas leenden bland gruvarbetarna som knappt värderas högre än lastdjur.

Reportaget är för övrigt nominerat som bästa berättande text inför Fackförbundspressens dag och läsning rekommenderas verkligen.

Okunskapen om de dödsfall som inträffar på arbetsplatser runt om i världen gör det svårt att följa utvecklingen liksom att ställa krav på vad som måste förbättras.

Konsekvensen av det är att människoliv offras.

Liv som med en annan inställning till arbetsmiljö – både från arbetsgivare och från enskilda länder – hade kunnat räddats.

Döden på jobbet förtjänar stora rubriker och rejält med uppmärksamhet.

I Sverige, men också globalt.