Det här står klart sedan Arbetsförmedlingen har förhandlat färdigt med facken om övertaligheten vid myndigheten och principer för turordningskretsar.

Arbetsförmedlingen har länge planerat för att färre arbetslösa ska träffa en arbetsförmedlare öga mot öga (en ”kanalstrategi” med den inriktningen antogs redan 2014).

De arbetssökande ska i stället klara sig på egen hand med digitalt stöd, eller – i andra hand – få service på distans via chatt, video och telefon.

Arbetsförmedlingen skyndar nu på uppbyggnaden av sin service på distans.

Jämfört med läget i början av 2019 ska 700 fler arbeta med distansservicen, enligt dokument som Arbetet har tagit del av.

Verksamheten växer från 800 till 1 500 anställda.

Förutom de tolv orter där service på distans finns redan i dag kommer sådan verksamhet att byggas upp i Örebro, Karlskrona och Göteborg.

Utbyggnaden av service på distans gör att 700 arbetsförmedlare som annars hotades av uppsägning får jobb inom Arbetsförmedlingens kundtjänst.

Principen är att de som förflyttas till kundtjänsten ska ha högst två timmars resa till sitt nya jobb.

De som först placeras på de nya jobben blir de som har längst sammanlagd statlig anställningstid.

Ett antal personer har nyligen rekryterats till kundtjänsten och fått provanställning där.

Samtliga provanställningar avbryts nu i förtid med hänvisning till arbetsbrist, enligt det lokala avtal om turordning vid uppsägning som blev klart i går.

– Arbetsuppgifterna vid kundtjänsten är jämförbara med dem som arbetsförmedlarna har haft ute på kontoren. Det handlar om att förmedla jobb, skillnaden är att man inte träffar kunden ansikte mot ansikte, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST:s avdelning vid Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen har tidigare sagt att 4 500 tjänster vid myndigheten kommer att försvinna och 130 kontor läggas ner, främst kontor på mindre orter.

Men hur många som riskerar att sägas upp är oklart, eftersom många arbetsförmedlare nu säger upp sig och går till andra jobb. Inte minst i Stockholmsområdet är personalomsättningen mycket stor.

Enligt den lokala uppgörelsen med facken ska varje marknadsområdes geografiska utbredning utgöra en turordningskrets (undantaget är Gotland, som inte ska buntas ihop med Stockholm, utan blir en egen turordningskrets).

Inom varje geografisk krets ska den anställdes turordning fastställas utifrån anställningstid jämfört med andra som har samma arbetsuppgift.

Den uppgörelse som nu blivit klar beskriver principerna för turordningskretsar och turordning. Ännu finns inga turordningslistor med namn.

Vilka som faktiskt kommer att sägas upp kommer klarna först efter fortsatta lokala förhandlingar.

De anställda vid Arbetsförmedlingen kommer att få information om uppgörelsen av sina chefer under tisdagseftermiddagen.

Samtidigt har facken, det vill säga ST, Seko och Saco, har förberett sig för att kunna informera medlemmarna.