Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

I vart och ett av de 21 länder som ingick i OECD:s undersökning svarade en majoritet av de tillfrågade att deras regeringar borde beskatta de rika hårdare, för att omfördela pengarna till de som har det sämre ställt.

I Grekland, Tyskland, Portugal och Slovenien förordade över 75 procent högre skatter för höginkomsttagare.

Siffrorna kommer från en ny OECD-rapport om förtroendet för nationella trygghetssystem.

Undersökningen tecknar en dyster bild. En majoritet litar inte på att de skulle få tillräckligt stöd av det offentliga i händelse av sjukdom eller arbetslöshet.

Många lever med rädslan att förlora allt och kvinnor är överrepresenterade bland de som oroar sig.

I alla undersökta länder – utom Danmark och Frankrike – svarade en majoritet att regeringen borde göra mer för att stärka trygghetssystemen.

Stödet var särskilt stort bland äldre och låginkomsttagare, men även en majoritet av höginkomsttagarna stödde en sådan välfärdslinje.

Ekonomisk trygghet på ålderns höst är ett orosmoln för många.

I genomsnitt svarade nästan 40 procent av respondenterna att de skulle vara beredda att höja inkomstskatten med 2 procent om pengarna gick till pensioner och sjukvård.

I Chile stödde 51 procent ett högre skatteuttag för att stärka pensionerna, medan samma andel i Irland ville se högre inkomstskatter till förmån för bättre sjukvård.

OECD:s generalsekreterare kallar rapporten ”en väckarklocka”.

– OECD-länderna har bland de mest avancerade välfärdssystemen i världen. De spenderar i snitt mer än en femtedel av sin BNP på välfärden. Ändå känner många människor att de inte fullt ut kan lita på sina regeringar när de behöver hjälp. En bättre förståelse för de faktorer som ligger bakom den här uppfattningen är nödvändig för att göra trygghetssystemen mer effektiva och funktionella, säger han i ett uttalande.

Lågt förtroende i OECD:s rapport

OECD:s rapport ”Risks That Matter” – Risker som spelar roll – bygger på intervjuer med 22 000 respondenter i åldrarna 18–70 år.

21 länder ingick i undersökningen: Belgien, Chile, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Holland, Israel, Irland, Italien, Kanada, Litauen, Mexiko, Norge, Polen, Slovenien, Tyskland, USA och Österrike.

Källa: OECD