Arbetet Global

Få fackliga utrikesnyheter, reportage och fördjupning med Arbetet Global med Erik Larsson och Linda Flood

En betydande del av det svenska biståndet förmedlas genom civilsamhällets så kallade ramorganisationer.

15 olika aktörer – däribland Union to Union, Palmecentret och We Effect – delar under 2019 på 1,8 miljarder kronor.

De övergripande uppdragen är att stärka civilsamhällets aktörer i utvecklingsländer och bidra till fattigdomsbekämpning.

Nu ökar regeringen Sidas anslag med ytterligare 50 miljoner kronor.

Pengarna öronmärks till civilsamhällets biståndsorganisationer.

– Det civila samhället har en nyckelroll för att bekämpa fattigdom, bidra till en demokratisk utveckling och ökad respekt för mänskliga rättigheter, säger biståndsminister Peter Eriksson (MP) i ett pressmeddelande.