Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

En betydande del av det svenska biståndet förmedlas genom civilsamhällets så kallade ramorganisationer.

15 olika aktörer – däribland Union to Union, Palmecentret och We Effect – delar under 2019 på 1,8 miljarder kronor.

De övergripande uppdragen är att stärka civilsamhällets aktörer i utvecklingsländer och bidra till fattigdomsbekämpning.

Nya krav från Sida hotar småförbundens bistånd

Global

Nu ökar regeringen Sidas anslag med ytterligare 50 miljoner kronor.

Pengarna öronmärks till civilsamhällets biståndsorganisationer.

– Det civila samhället har en nyckelroll för att bekämpa fattigdom, bidra till en demokratisk utveckling och ökad respekt för mänskliga rättigheter, säger biståndsminister Peter Eriksson (MP) i ett pressmeddelande.