KD-ledaren Ebba Busch Thors besked att Kristdemokraterna ska kunna samarbeta med såväl Sverigedemokraterna som vänstern i enskilda sakfrågor är inte överraskande.

Omvärlden har länge förstått att KD:s ledning med emfas gärna velat öppna för samarbete med det nationalkonservativa SD.

Det överraskande, och i sanning oärliga, är att KD-ledaren försöker lansera öppningen åt radikalhögern med tal om att hon vill ha en bättre samtalston i politiken.

”Jag är övertygad om att konfliktnivån i svensk politik måste sänkas”, skriver Ebba Busch Thor och låtsas öppna för samarbete med såväl SD som Vänsterpartiet.

Detta är naturligtvis ett rent falsarium. Varken Ebba Busch Thor eller den alltmer konservativa KD-stab som omger henne är det minsta intresserade av samarbete med vänstern.

Däremot vill de öppna för samarbete med SD.

De båda partierna SD och KD har under senare tid närmat sig varandra betydligt, dels i nationalistiska frågor om vad som ska betraktas som svenskhet och svensk kultur, dels i synen på kvinnors rättigheter.

Båda partierna vill ha tillbaka sambeskattningen mellan man och kvinna i äktenskap.

De vill alltså rasera den reform, särbeskattningen, som enskilt utan tvekan haft det allra största inflytandet för kvinnors ekonomiska frihet.

Både SD och KD vill också kringskära kvinnors rättigheter med nedskuren barnomsorg och satsningar på att kvinnor i stället mer ska ta hand om barn i hemmen.

De båda konservativa partierna snuddar också vid varandra när de rasar mot allt som andas avvikande från deras definition av svensk kultur.

Det är därmed uppenbart att något samarbete i sakfrågor mellan KD och V aldrig kommer att ske.
Ebba Busch Thors öppning för samarbete gäller därmed endast det nationalkonservativa Sverigedemokraterna.

Någon annan avsikt har inte KD:s nya politik.

KD har rätt att driva hur reaktionär politik de nu vill och söka väljarstöd för dumpade villkor för kvinnor och människor med annan hudfärg.

Men att maskera denna politik med tal om ”lägre konfliktnivå” är oärligt.