Mellan 261 och 553 miljoner kronor ska under 2017 felaktigt ha betalats ut ur arbetslöshetsförsäkringen, enligt IAF:s beräkningar.

Det motsvarar 2,2 till 4,6 procent av de totala utbetalningarna.

– Vi tycker inte att det är acceptabelt att det är så stora fel, det är såklart inte bra att de lagar som stiftas inte efterföljs, säger Jessica Idbrant som är enhetschef på IAF.

Orsaken är framförallt bristande kontroll hos Arbetsförmedlingen.

När en arbetssökande inte söker jobb eller på annat sätt bryter mot reglerna ska Arbetsförmedlingen meddela a-kassan om detta för att man ska kunna utreda om personen ska få en sanktion.

I nästan hälften av de fall som IAF granskat hade myndigheten inte meddelat a-kassorna om regelbrotten.