Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Framsteg görs i den världsomfattande kampen för homosexuellas rättigheter. Men parallellt sker bakslag, konstaterar Ilga, en global paraplyorganisation för runt 1 500 hbtq-organisationer, i rapporten Statligt sanktionerad homofobi.

Frivilligt sex mellan vuxna män är i dag olagligt i 70 länder, enligt Ilga. I 44 av dessa kriminaliseras uttryckligen också samkönat sex mellan kvinnor. Det är en minskning, om än marginell, från 2017, då siffrorna var 72 respektive 45 länder.

– Avkriminaliseringen går förhållandevis långsamt, men den följer ändå den trend som vi har sett de senaste tio åren, där mellan en och två länder avkriminaliserar per år, säger rapportens författare Lucas Ramón Mendos.

Sedan 2017 har homosexualitet avkriminaliserats i Angola, Trinidad och Tobago och Indien. Och i Kenya och Botswana väntas ländernas högsta domstolar i år fatta besked om huruvida lagar som kriminaliserar homosexualitet ska skrotas eller inte.

– På grund av detta väntar vi oss en högre ökning än vanligt nästa år, säger Lucas Ramón Mendos.

Samtidigt har de senaste två åren bjudit på bakslag. I Tchad infördes 2017 en ny lag som bestraffar homosexualitet med upp till 20 års fängelse.

Ingenting har heller förändrats i de sex länder, eller delar av dem, där dödsstraff är en möjlig påföljd för homosexualitet. De länderna är Jemen, Iran, Nigeria, Saudiarabien, Somalia och Sudan.

I ytterligare fem länder — Afghanistan, Förenade arabemiraten, Mauretanien, Pakistan och Qatar — är döden ett möjligt straff för homosexualitet, men det används som regel inte.

– Det finns visserligen tecken på att dödsstraffet kan komma att skrotas i Mauretanien, men det gäller inte specifikt för homosexuella utan för alla brott, säger Lucas Ramón Mendos.

Statligt sanktionerad homofobi publiceras 50 år efter det så kallade Stonewallupproret, då en grupp hbtq-personer slog tillbaka mot en av polisens systematiska razzior vid en bar i Greenwich Village i New York. Upproret brukar ses som början på den globala hbtq-rörelsen.

Då, år 1969, uppskattar Ilga att 54 procent av världens befolkning levde i länder där homosexualitet var brottsligt. Motsvarande andel i dag är 23 procent.

– Det är en enorm förändring som ger oss mycket hopp. Det visar hur mycket som faktiskt går framåt, säger Lucas Ramón Mendos.

Fanny Hedenmo/TT

Andra siffror ur Ilgas rapport

Homosexualitet är lagligt i 123 av FN:s 193 medlemsländer.

32 nationer har lagar som begränsar möjligheten för hbtq-personer att öppet prata om sin identitet.

I 41 länder finns lagar som begränsar möjligheten för ideella organisationer som arbetar för hbtq-personers rättigheter att agera i landet.

I 26 stater erkänns samkönade äktenskap juridiskt. Ytterligare 27 stater erbjuder någon typ av registrerat partnerskap.

Tre FN-medlemsländer förbjuder explicit så kallad omvändningsterapi, som syftar till att ”bota” homosexualitet.

73 länder har infört lagar som förbjuder diskriminering på arbetsplatsen på grund av sexuell läggning.

Källa: International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (Ilga)