Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Automatisering, klimatförändringar, ökande klyftor och en åldrande befolkning.

Utmaningar som redan i dag är kännbara och inom kort kommer att påverka varje del av planetens ekonomiska liv.

Statsminister Stefan Löfven (S) har tillsammans med Sydafrikas president Cyril Ramaphosa lett ILO:s globala kommission om framtidens arbetsliv, tillsatt med det smått överväldigande mandatet att besvara mänsklighetens mest angelägna frågor.

När resultatet publicerades den 22 januari stod det klart att kommissionen pekat ut en radikal färdriktning där social trygghet och mer jämlik fördelning stod i fokus.

När Löfven i dag presenterade rapporten på ett seminarium arrangerat av Union to Union valde han att illustrera dess ambitioner med en dikt.

– Come to the edge. It’s to high. Come to the edge. And they came, and he pushed, and they flew, citerade statsministern den brittiske poeten Christopher Logue.

De utmaningar världen står för innebär även möjligheter, menade Löfven. Automatisering kan innebära färre slitsamma arbetsuppgifter. Klimatförändringarna kan innebära miljontals gröna jobb.

Men för att alla ska få ta del av de potentiella vinsterna krävs genomgripande förändringar.

Statsministern nämnde mer jämställd fördelning av oavlönat hemarbete. Möjlighet till livslångt lärande. Förstärkta trygghetssystem.

– Och grundläggande rättigheter till alla världens arbetare oberoende av deras anställningsstatus.

Även Philip Jennings, kommissionär och tidigare generalsekreterare för det globala facket UNI, var på litterärt humör.

– I inledningen av Två städer skriver Charles Dickens: ”Det var den bästa av tider, det var den värsta av tider.” Men vi ser den här rapporten som ett hoppfullt avstamp. Rapporten är väldigt tydlig, vi säger att arbete inte är en handelsvara. Reflektera över det en sekund och tänk på vad det egentligen innebär.

– Under alltför lång tid har politiken haft ett marknadsfokus, ett vinstfokus, ett morgondagen spelar ingen roll-fokus. Nu är det dags att sätta människan i fokus.

Utmärkande för hela ILO:s arbete är trepartiskheten, och utöver fackliga organisationer har även stater och företag varit representerade i framtidskommissionen.

Kommissionären och Schibsteds koncernchef Kristin Skogen Lund menade att även näringslivet har ett intresse av att delta i hållbarhetsarbetet.

– Företagen förändras. De vill vara lösningen på samhällets problem, inte orsaken till dem. Framgång kan inte bara mätas utifrån bokslutet.

Företagen måste själva tjäna på utvecklingen, menade Schibstedchefen. Samtidigt krävs att även näringslivet förändrar sitt perspektiv.

– Vi måste linjera företagens intressen med den här människocentrerade agendan, de får inte stå emot varandra. Men det finns en paradox i att utbildning av anställda ses som en kostnad snarare än en investering. Företag undviker kostnader, men att släppa ut föroreningar behöve inte kosta. Vi måste tänka på hur vi kategoriserar saker.

Stefan Löfven talade om en vinn-vinn-vinn-situation där arbetstagare, företag och länder alla drar nytta av den hållbara utvecklingen.

Samtidigt leder statsministern ett parti som tvingats kompromissa med arbetsrätten för att alls kunna bilda regering. Om inte framtidskommissionens förslag kan implementeras i Sverige, hur ska de då förverkligas globalt?

– Framtidens arbetsliv handlar om att utveckla den globala arbetsmarknaden. Vi är inte där i dag och det kommer ta mer än något år att komma dit. Men vi måste hålla blicken på det långsiktiga målen, svarade statsministern på Arbetet Globals fråga.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson lovprisade kommissionens arbete, och dess förslag som han menade hämtat inspiration från Sveriges fokus på partssamverkan och social dialog.

– Det här är verkligen vägen framåt!

Facktoppen anslöt sig även han till det litterära temat när han avslutade seminariet med att dela ut kopior av Bumblebee Nation, den brittiske journalisten David Crouchs hyllning till den svenska modellen.

Även populärkulturen fanns dock med på ett hörn, genom en referens till den socialistiska framtidsutopin Star Trek.

– Beam me up Scotty, utbrast Philip Jennings när projektorduken bakom panelen under ljudligt surrande rullades upp.

Statsminister Löfven skrattade hjärtligt.

Framtidskommissionens rekommendationer

1. Erkänna en universell rätt till livslångt lärande och upprätta ett effektivt system för livslångt lärande som tillåter människor att utbilda sig, vidareutbilda sig och byta spår under hela livet.

2. Öka investeringarna i institutioner, handlingsplaner och strategier för att stödja människor i övergången till framtidens arbetsliv, bygga vägar för ungdomars inträde på arbetsmarknaden, ge äldre arbetstagare möjlighet att förbli ekonomiskt aktiva och proaktivt förbereda arbetstagare för omvandlingar på arbetsmarknaden.

3. Genomföra en transformativ och mätbar agenda för jämställdhet genom att göra omvårdnad till ett gemensamt ansvar för män och kvinnor, säkerställa att ansvar tas för framgångsrik utveckling, stärka kvinnors kollektiva representation, eliminera könsdiskriminering och stoppa våld och trakasserier på jobbet.

4. Stärka de sociala trygghetssystemen för att garantera allmän täckning från födsel till ålderdom för arbetstagare oavsett anställningsform, inklusive egenföretagande, baserat på hållbar finansiering och principerna om solidaritet och riskdelning.

5. Inrätta en universell arbetsgaranti som ger en miniminivå av skydd för alla arbetstagare, som inkluderar grundläggande rättigheter, en ”tillräcklig levnadslön”, arbetstidsbegränsningar och säkra och hälsosamma arbetsplatser.

6. Utöka egenmakten över tiden genom att utforma arbetstidsarrangemang som ger arbetstagarna större möjligheter att styra schemaläggning och arbetstid för att balansera arbete och privatliv – med förbehåll för företagets behov av ökad flexibilitet – och garanterade minimitimmar.

7. Aktivt främja kollektiv representation för arbetstagare och arbetsgivare och social dialog genom offentlig politik.

8. Utnyttja och använd teknik för att stödja schysst arbete och anta ett förhållningssätt till teknologi som bygger på ”människor i förarsätet”.

9. Skapa incitament för att främja investeringar i nyckelområden för schysst och hållbart arbete.

10. Omforma incitamentsstrukturer för att uppmuntra företag till långsiktiga investeringar i realekonomin och utveckla kompletterande indikatorer för framsteg mot välbefinnande,  ekologisk hållbarhet och jämlikhet.

Källa: Global Commission on the Future of Work: Work for a Better Future