Den 17 mars är det kollektivavtalets dag och fackligt aktiva manifesterar över hela landet.

Det är mer nödvändigt än någonsin eftersom kollektivavtalen angrips av arbetsgivarna med de borgerliga partierna och EU i ryggen.

En av de tydligaste konsekvenserna av vårt EU medlemskap är den stora låglönearbetsmarknad som skapats.

Förra året var det enligt tidningen Arbetet över 100 000 gästande arbetare från andra EU-länder som jobbar i Sverige vilket är mer än någonsin.

Många av gästarbetarna utnyttjas till halva eller ännu mindre av lönen av cyniska arbetsgivare.

Arbetsgivarnas organisation Svenskt Näringsliv, med stöd av de borgerliga partierna, försvarar de oseriösa företagens lönedumpning och hänvisar till EU:s fria rörlighet.

Samma högerkrafter driver på för sänkta löner för alla dem som redan har lägst lön på svensk arbetsmarknad.

Vi kan aldrig acceptera dumpningen av löner! Vi vet att det bara leder till större och större orättvisa och sänkta löner för oss alla.

Naturligtvis skall svenska kollektivavtal gälla för alla som arbetar på svensk arbetsmarknad! Vi skall aldrig konkurrera mot varandra.

Vi står enade bakom LO:s förbundsprincip och det fackliga löftet som är grunden i all facklig kamp:

Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin under några omständigheter arbeta för lägre lön eller på sämre villkor än det vi nu lovar varandra.

Vi lovar varandra detta med den djupa insikten att om vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav!