Tiggeriförbud är fel väg att gå, det tycker de flesta svenskar. Att förbjuda fattigdom är enligt organisationer som Amnesty dessutom helt verkningslöst.

Att Svensk Handels går mörkblåbruna partiers ärenden är därför djupt obehagligt. Men att de driver saken och använder medarbetarnas arbetsmiljö som slagträ är riktigt fult.

Svensk Handel utgår från butiksägarnas intressen, oavsett vad de hävdar.

Att de är ute och vevar i den här debatten är enbart för att ge handlarna möjligheten att utan dåligt samvete köra bort tiggare från butikernas trottoarer.

Det är synd att Svensk Handel inte lyssnar till de anställda och hör efter vad de verkliga arbetsmiljöproblemen är. För inte handlar det om nödställda människor utanför butikerna som ber om hjälp.

De handelsanställda skulle nog gärna se att arbetsgivarna började bry sig om de verkliga arbetsmiljö- och arbetsvillkorsfrågor. Att de skrev debattartiklar om detta i stället för om nationella tiggeriförbud.

Handeln är en bransch helt på arbetsgivarens villkor. Tre av tio anställda jobbar tidsbegränsat. De flesta av dessa är timanställda eller kallas in vid behov. Och trots att många vill arbeta heltid är hela sju av tio deltidsanställda.

Vanligast med osäkra anställningar är det bland kvinnor, där knappt två av tio har en fast heltidsanställning.

Arbetsgivarsidan har hittat på de mest egensinniga sätt att göra personalens situation så flexibel som möjligt. Hyvling har bara varit ett sådant verktyg.

Osäkra anställningar går hand i hand med en sämre arbetsmiljö. Enligt Handelsanställdas förbund anser 50 procent av medlemmarna att bemanningen är otillräcklig.

Stress och psykisk ohälsa ökar.

Även risker för sexuella övergrepp hänger ihop med osäkra anställningar. Detta blir tydligt i rapporten från handelns #metoo-upprop ”#obekvämarbetstid”.

Särskilt unga kvinnor är sårbara när de av rädsla för att bli uppsagda inte vågar säga ifrån vid övertramp och övergrepp från kunder, men också från chefer, kollegor och säkerhetspersonal.

Svensk Handel behöver se till de riktiga problemen för landets handelsanställda.

De verkar faktiskt behöva en rejäl reality check.

För det är de osäkra anställningarna och maktlösheten som är problemet. Inte tiggeriet.